Litteraturtips
Författare: Rosengren, Annette (f. 1946). Stockholms stadsbibliotek

Plats för hemlösa / Annette Rosengren

1970-talets svenska välfärdssamhälle strävade efter att integrera de fattiga och hemlösa, 1990-talets och det nya millenniets samhälle efter att utesluta dem. I stället för integrering samarbetar företagare och myndigheter för att göra city och andra attraktiva områden konsumtionsvänliga och be(!)-friade från människor som inte passar in. Så skriver Annette Rosengren i ett kapitel om hemlösa kvinnor i Stockholm. Hon berättar om de hemlösas platser i det offentliga rummet, om härbärgen och andra institutioner. Hon tar också upp frågan om att hemmet i alla tider varit en kvinnodominerad plats och hur det påverkar just hemlösa kvinnor. 15 sidor.

Utdrag ur Speglingar av rum : om könskodade platser och sammanhang. – 2005. – S. 87-101

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad