Foto

Småhus på Nossagränd

Under åren 1953-56 byggdes i Bagarmossen 362 stycken småhus av tio olika typer i form av självbyggeri i regi av Stockholms stadbyggndskontors småhusavdelning. Grundidén var att låta de blivande egnahemsägarna bidra till finansieringen av sitt hem med "egna händer". Ett gott hem var en grundpelare i politiken för folkhemmet.