Bildkonst
Konstnär: Peterson, H..

Modellskolan i Fria Konsternas Akademi

Tecknad från naturen af H. Peterson. Publicerad som träsnitt under rubriken "EN STOCKHOLMSK SKOLBILD" i Ny Illustrerad Tidning, nr 12, den 23 mars 1867.

Ny Illustrerad Tidning finns att läsa i Kungliga Biblioteket.

Uppdaterad