Litteraturtips
Författare: Holm, Åke Fabian (f. 1912). Stockholms stadsbibliotek

Årsta förr och nu / Åke Fabian Holm

På Årstafältet finns fortfarande spår av Göta landsväg, den gamla infarten för alla som kom resande söderifrån till Stockholm. Om den och mycket annat berättas det i detta häfte om Årsta, en enkel hemmakopierad skrift. 36 sidor.

Innehåll
Den äldsta kända bebyggelsen i Årsta
Årsta på folkvandringstid (vigmannatid)
Öfra Tör – ett medeltida härad
Ledungens härnadståg i Österland
Stockholms grundläggning och följderna därav för Årsta herresäte
Nya tider, nya leder
Tsarens ryttmästare
Årstafrun
Resa på Årstafruns tid
Årsta holmar
Järnvägen gav och järnvägen tog
Statarliv i Årsta
Årsta ett ”community-centre”?
Fram mot sin egen profil

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad