Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Stockholm bygger : om 1980-talets byggande i Stockholm / i redaktionen: Cecilia Björk m.fl.

Boken redovisar ett tvärsnitt intressanta byggprojekt i 1980-talets Stockholm från vindsinredningar till helt nya stadsdelar. Tyngdpunkten är lagd på bostadsbyggandet. Illustrerad med färgbilder och en del ritningar. 214 sidor.

Uppdaterad