Litteraturtips
Författare: Söderlund, Kerstin (f. 1952). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms borg och murar / Kerstin Söderlund

1252. Det är då som Stockholm nämns i skrift för första gången. Redan då bör det ha funnits en borg eller en större byggnad på den plats där Slottet ligger idag. Men man vet inte exakt när man började bygga. Inte heller vet man exakt när stadsmurarna kom till. Läs mer i det här kapitlet från Sankt Eriks årsbok. Foton, bilder och kartor finns samt en litteraturlista. 36 sidor.

Sankt Eriks årsbok 2002, Upptaget : arkeologi i Stockholm inför 2000-talet. - 2002. - S. 27-62

Uppdaterad