Litteraturtips
Författare: Lundén, Thomas (f. 1943). Stockholms stadsbibliotek

Om staden : en Stockholmsgeografi / Thomas Lundén

Det här är en tvådelad bok. Del 1 handlar om begreppet "stad", vad en stad är, hur städer uppstår och vilka förutsättningar (t.ex. natur, ekonomi, kommunikation) som bildar och driver städer. Stockholm fungerar som ett av flera exempel.

Del 2 beskriver staden Stockholm "inifrån och ut" med början i Gamla stan och vidare genom innerstadens stadsdelar och ut till förorterna. Varför går gränserna där de går, varför hamnade city på Norrmalm, varför blev Södermalm arbetarstadsdel, hur uppstod förstäderna och hur skiljer sig deras profiler från varandra?

Om staden, särskilt dess första del, är ofta teoretisk, men passar bra för den som söker svar på frågor om vilka förutsättningar som legat bakom Stockholms utveckling. 213 sidor.

Uppdaterad