Litteraturtips

Kvarteret Fältöversten, Stockholm / Stockholms stads fastighetskontor

Bakgrund till byggandet av kvarteret Fältöversten (6 sidor) samt ritningar (14 planscher).

I kvarteret Fältöversten vid Karlaplan på Östermalm finns köpcentrum och bostäder, byggda 1973. Butikerna var i första hand tänkta som service för de boende, men utgör nu en känd galleria. Läs här om planerna och tankarna bakom kvarteret år 1970, en tid då idealen såg lite annorlunda ut än i dag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fältöversten / Jonas Malmborg

Fältöversten / Jonas Malmborg

Miljonprogrammet
Tema

Miljonprogrammet

1965 bestämde riksdagen att vi skulle bygga en miljon nya bostäder i Sverige under de kommande tio åren. Miljonprogrammet skulle bygga bort den stora bostadsbristen med moderna bos…