Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Skattehuset : en arkitektonisk pärla

Den här skriften gavs ut år 2000, då Skattehuset firade 40-årsjubileum. Här beskrivs tidens arkitektoniska ideal, arkitektens idéer, det färdiga huset och dess konstruktion och dekorativa detaljer. Några medarbetare som varit med från början får också berätta sin historia och hur kontorsarbetet har förändrats drastiskt genom åren. 36 sidor.

Innehåll
Skattechefens ord
En arkitektonisk pärla
Fakta om huset
Piazzans och kampanilens födelse
Arkitekten
Internationella förebilder
Den unikt ljusa planen
De poetiska färgerna
De tidstypiska materialen
De transparenta trapphusen
Allmänhetens hall
Konstruktion och installationer
De rytmiska fasaderna
Fönsterrenoveringen
Vackra detaljer
Grafiska mönster
Människorna i huset
Historik

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad