Litteraturtips
Författare: Glase, Gösta (1920-2001), Järbe, Bengt (1919-1997). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms statyer / text: Bengt Järbe ; fotografi: Gösta Glase

Den här boken tar upp 94 statyer eller statygrupper i Stockholm. Statyerna är uppdelade i teman och för varje staty beskrivs dess bakgrund och ofta något om platsen där den står. 131 sidor.

Innehåll
Författare och poeter
Hjältar och hjältinnor
Gudar och gudinnor
Väsen och vidunder
Regenter
Präster och helgon
Sångare och kompositörer
Omdanarna
Vetenskapens män
Elefanter och andra djur
Mänskligt
Naturelementen
Narrar och clowner
Lek och idrott

Uppdaterad