Litteraturtips
Författare: Wahlman, Lars Israel (1870-1952). Stockholms stadsbibliotek

Engelbrektskyrkan i ord och bild / Lars Israel Wahlman (under medverkan av Olle Hjortzberg och Tore Strindberg)

"Vad är det nutidsmänniskan – jäktad och söndersliten – minst förstår och mest behöver? Det är andakt – själens samling och ro inför och i det överjordiska, det eviga; personlighetens djupa, intuitiva förnimmelse, upplevelse av Guds närvaro."

Tänk att nutidsmänniskan så länge tycks ha varit jäktad! Texten är från inledningsordet till den här skriften från 1925 om Engelbrektskyrkan. Det är framför allt kyrkans inredning och konst som beskrivs, medan bokens andra hälft består av fotografier av både utsidan och insidan. 21 sidor.

Innehåll
Inledningsord
Engelbrektskyrkans utformning och struktur
Målningarne i koret och dopkapellet samt fönstren över orgelläktaren
Stuckrelieferna i koret
Helgedomen på berget
Planscher

Uppdaterad