Text
Författare: Gustafsson, Richard (1840-1918). Stockholms stadsbibliotek

Ett olyckans offer / Richard Gustafsson

Fyra gånger per dag går novellens berättare på Kvartersgatan på Ladugårdslandet när han skulle till och från skolan. Det bor en mycket trevlig skomakare i ett gult litet hus på den gatan som berättaren och hans vänner med tiden lärt känna.

En dag bjuder skomakaren in pojkarna, som glatt hoppar in genom fönstret. Skomakaren bjuder på svagdricka och sirap och börjar sjunga dystra visor, alla har det riktigt trevligt. Utan förvarning kommer frun i huset hem och kastar ut pojkarna och häller vatten över dem. Efter den dagen träffas de inte mer.

Tolv år går och plötsligt en dag ser och hör berättaren en man som sjunger dystra visor i ett dike. Det är skomakaren, som nu har en helt annan livssituation.

Utdrag ur Gustafsson, Richard, Hufvudstadsfigurer. Valda teckningar af Richard Gustafsson. - 1879. - S. 41-50Denna novell ingår i boken Hufvudstadsfigurer. Valda teckningar af Richard Gustafsson. Boken innehåller tretton noveller. 10 sidor.

Uppdaterad