Runristning på en berghäll i Husby
Hällristning i Husby. Foto: Stadsmuseet i Stockholm

Husby

Husby har fått sitt namn efter bondgården som har legat här länge. Byggnaderna till Husby gård är kvar från 1850-talet. Nära Husby gård ligger ett stort gravfält från järnåldern. Det betyder att det har bott människor här i mer än 1000 år.

Idag är Husby en stadsdel som gränsar till Akalla, Kista och Tensta i norra Stockholm. Det moderna Husby stod klart för inflyttning 1974. Här är nästan alla hus lägenhetshus. Lägenheterna byggdes under slutet av det så kallade miljonprogrammet.

Husby - en kunglig bondgård på medeltiden

Husbyar eller Husabyar var gårdar som tillhörde kungen under 1000- och 1100-talet. Sådana gårdar skulle försörja kungen. Det var kungen som ägde gården, men han arbetade inte där själv. Bonden som odlade marken och tog hand om djuren fick betala arrende, en sorts hyra till kungen. Man tror att gården ofta hade ett annat namn innan den blev en husaby och döptes om när den skule ingå bland de gårdar som försörjde kungen.

I Sverige finns ungefär 70 byar som heter Husby eller Husaby. De allra flesta av dem ligger i Uppland. Men alla platser som heter Husby har inte varit kungsgårdar.

Det finns inte några äldre skriftliga källor som berättar om Husby gård på Järvafältet. Därför är det ingen som vet hur den har fått sitt namn. På en karta från 1600-talet finns däremot en plats som heter "Husby gärde". Därför tror forskare att det kan ha legat en kunglig Husaby där tidigare. Gården som finns kvar idag bildades på 1700-talet genom att mark från de omgivande gårdarna Granby och Akalla slogs ihop.

Var låg Husby gård under järnåldern?

Följer man Akallastigen mot Husby gård, passerar man två gravfält (R79 och 81). De är antagligen gravar från yngre järnåldern och vikingatid. En runristning vid vägen berättar om att någon lät rista stenen för att hedra sin brors minne.

Det finns flera runristningar i närheten. Ingelhög var mamma till åtminstone två söner. Hon har låtit rista in ett meddelande i runskrift på en berghäll. Den runristade hällen ligger i Granby:

Ingelhög lät hugga denna sten efter sin son Sigfast och -ithilt, hans broder (lät också hugga, ska det tolkas som) ... de, moder och son, bor i Husa…

Uppdaterad