Gatumiljö med hus, buss, människor och cyklar
Odengatan 2017 respektive 1902. Montage/Karem Habib och Larssons Ateljé, Stadsmuseet i Stockholm

Stockholm nu och då

Stockholm förändras hela tiden - och är sig ganska likt på samma gång. Sommaren 2017 gick Ruweyda Shil och Karem Habib ut på stan och fotograferade. De satte ihop sina moderna bilder med historiska fotografier i Stockholmskällan.

Odenplan, 2017 och 1902

Gatumiljö vid Odenplan, med byggnader, bussar, människor och cyklar

Foto: Karem Habib 2017 respektive Larssons Ateljé 1902, Stadsmuseet i Stockholm. 

Fotograferna har stått på Odenplan, i korsningen Odengatan-Norrtullsgatan-Karlbergsvägen. Den låga byggnaden i vänster bildkant höll på att rivas när fotot togs. I mitten av bilden syns en stor grushög. Ungefär på den platsen ligger Stadsbiblioteket idag.

Drottninggatan 2017 och 1959

Byggnader på ömse sidor om en smal gata med människor och bilar

Foto: Ruweyda Shil 2017 respektive okänd fotograf 13 oktober 1959, Spårvägsmuseet.

Fotograferna har stått på Drottninggatan, ungefär i höjd med Bryggargatan. 2017 är Drottninggatan till största delen gågata, men 1959 var det gott om bilar här - i vänstertrafik!

Malmskillnadstrappan 2017 och 1943

En trappa med parkerade cyklar mellan två husfasader

Foto: Ruweyda Shil 2017 och Lennart af Petersens 1943, Stadsmuseet i Stockholm.

Fotograferna har stått på Kungsgatan och fotograferat uppför Malmskillnadstrappan. Trappan leder upp till Malmskillnadsbron där Malmskillnadsgatan går över Kungsgatan. Den här delen av Kungsgatan sprängdes fram ur Brunkebergsåsen och invigdes 1911.

Skinnarviksberget 2017 och 1962

Utsikt över Stockholms stadshus och andra byggnader på Norrmalm från Söder.

Foto: Karem Habib 2017 respektive Herbert Lindgren 1962, Stadsmuseet i Stockholm.

Fotograferna har stått i Skinnarviksparken på Södermalm och tittat ut över Riddarfjärden, Kungsholmen och Norrmalm. Till vänster i bilden syns Stadshuset som invigdes 1923, i mitten av bilden de tredje respektive andra versionerna av Hotel Continental mitt emot Centralstationen, och till höger Klara kyrka och Hötorgsskarporna.

Vasabron från Tegelbacken 2017 och 1900

En låg valvbro med sirliga lyktstolpar, i bakgrunden kyrktorn, byggnader och telefonledningar

Foto: Karem Habib 2017 respektive okänd fotograf 1900, Stadsmuseet i Stockholm.

Fotograferna har stått på Tegelbacken vid Norrström och fotograferat Vasabron mot Helgeandsholmen och Gamla stan. Vi ser Storkyrkans torn strax vänster om mitten. I bildens mitt syns Bondeska palatset och till höger Tyska kyrkans torn, Riddarhuset och Strömsholm. I den här vyn har inte så mycket förändrat sig mellan 1900 och 2017, men bakom Bondeska palatset och framför Tyska kyrkan syns ställningar för telefonledningar som inte finns står kvar idag.

Vasabron från Strömgatan 1880-1905 och 2017

Utsikt mot valvbro över Norrströms vatten med byggnader med tinnar och torn i bakgrunden.

Foto: Frans Gustaf Klemming 1880-1905, Stadsmuseet i Stockholm respektive Karem Habib 2017.

Fotograferna har stått på Strömgatan och fotograferat Vasabron mot Riddarholmen. Till vänster i bilden ser vi Riddarhuset, Riddaholmskyrkan och det gamla Riksarkivet, med snö på taken. Till höger syns Norstedtska huset och en liten del av Strömsholm.

Husby 2017 och 1998

Gavlar på lamellhus

Foto: Ruweyda Shil 2017 och Per Skoglund 1998, Stockholms stad.

Fotograferna har fotograferat husen i kvarteret Bergen i Husby. Under de 19 år som skiljer mellan bilderna har gavlarna på husens fasader blivit ommålade.

Kista tunnelbanestation 1999 och 2017

Blåmålade balkar och pelare med asfalterad mark. I öppningar på sidorna syns husfasader

Foto: Per Skoglund 1999, Stockholms stad respektive Ruweyda Shil 2017.

Fotograferna har forograferat perrongen på Kista tunnelbanestation. Största skillnaden mellan de här båda bilderna är vädret.

Uppdaterad