Skräck. Teckning av en man som höjer en kniv mot en liggande kvinna. Okänd konstnär 1861, Stadsmuseet i Stockholm.
Teckning ur Pehr Victor Göthes självbekännelse, 1861. Okänd konstnär, Stadsmuseet i Stockholm

Skräck

Här hittar du några av alla förskräckliga händelser som utspelat sig i Stockholm: mord, spöken, bränder och annat hemskt. Vill du hitta ännu fler? Använd sökrutan överst på sidan.

51 träffar

Mördaren Pehr Victor Göthes (född i Götheborg den 29e Mars 1840) sista och uppriktiga sjelfbekännelse öfwer sitt å mamsell Anna Sophia Forsberg (född 1827) föröfwade mord samt betraktelser under hans sista stunder, den 8 januari 1862.

Mördaren Pehr Victor Göthes (född i Götheborg den 29e Mars 1840) sista och uppriktiga sjelfbekännelse öfwer sitt å mamsell Anna Sophia Forsberg (född 1827) föröfwade mord samt betraktelser under hans sista stunder, den 8 januari 1862.

Mord i Stockholm / Niklas Ericsson

Mord i Stockholm / Niklas Ericsson

Giljotinen användes bara en gång

Giljotinen användes bara en gång

Stockholms spökhus och andra ruskiga ställen / Stig Linnell

Stockholms spökhus och andra ruskiga ställen / Stig Linnell

Massmordet ombord på Prins Carl

Massmordet ombord på Prins Carl

Konung Carl den elftes syn på riks-salen i Stockholm, kort före dess död.

Konung Carl den elftes syn på riks-salen i Stockholm, kort före dess död.

Mord, rån och andra hemskheter - Stockholm som kuliss i kriminallitteraturen

Mord, rån och andra hemskheter - Stockholm som kuliss i kriminallitteraturen

Berättelse om det hemska mordet å mamsell Maria Lovisa Laurell, som skedde Thorsdagen d. 5 Sept. 1867 i huset N:o 12, Brunnsgatan å Norrmalm i Stockholm, med porträtt af möderskan Margaretha Larsson-Friberg

Berättelse om det hemska mordet å mamsell Maria Lovisa Laurell, som skedde Thorsdagen d. 5 Sept. 1867 i huset N:o 12, Brunnsgatan å Norrmalm i Stockholm, med porträtt af möderskan Margaretha Larsson-Friberg

Förbannelsens hus eller Skurken i Skinnarviksbergen af e* e* e*

Förbannelsens hus eller Skurken i Skinnarviksbergen af e* e* e*

Kranium med pilspetshål

Kranium med pilspetshål

Årstamördaren / Magnus Nordin

Årstamördaren / Magnus Nordin

Den beryktade mördaren Alexander Breitfelts lefverne.

Den beryktade mördaren Alexander Breitfelts lefverne.

Historia om riksmarskalken Axel von Fersens mord utanför rådhuset i Stockholm den 20 juni 1810.

Historia om riksmarskalken Axel von Fersens mord utanför rådhuset i Stockholm den 20 juni 1810.

Stadsmuseets egna spöke!

Stadsmuseets egna spöke!

Historia om Konung Gustaf III:s mord på maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 mars 1792.

Historia om Konung Gustaf III:s mord på maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 mars 1792.

Det gräsliga mordet på Joh. Sofia Dahlberg i Södra teaterhuset d. 28 sept. 1875 : Jemte hennes lefnadsteckn. och portr.

Det gräsliga mordet på Joh. Sofia Dahlberg i Södra teaterhuset d. 28 sept. 1875 : Jemte hennes lefnadsteckn. och portr.

Ett blodsdrama: Hemska minnen från Keyserska huset

Ett blodsdrama: Hemska minnen från Keyserska huset

Mumiens blod / Ola Skogäng

Mumiens blod / Ola Skogäng

"Ett fasaväckande blodsdåd" - artikel Social-Demokraten 1909

"Ett fasaväckande blodsdåd" - artikel Social-Demokraten 1909

Stockholms blodbestänkta jord / Per Gustaf Berg

Stockholms blodbestänkta jord / Per Gustaf Berg

En alldeles ny visa om det hemska  "Mälaredramat" som utspelades natten till den 16 maj 1900 af Johan Filip Nordlund.

En alldeles ny visa om det hemska "Mälaredramat" som utspelades natten till den 16 maj 1900 af Johan Filip Nordlund.

Mälaredramat : en sångbar berättelse om de gräsliga ogerningarna å ångbåten "Prins Carl"

Mälaredramat : en sångbar berättelse om de gräsliga ogerningarna å ångbåten "Prins Carl"

Ohyggligt morddrama i Stockholm. 32-årig frånskild fru dödad i sin bostad.

Ohyggligt morddrama i Stockholm. 32-årig frånskild fru dödad i sin bostad.

Taflor ur mörderskan Julia Kristina Bomans lif / af Pehr August de Maré

Taflor ur mörderskan Julia Kristina Bomans lif / af Pehr August de Maré

Barnamord 1484

Barnamord 1484

Beskrifning öfver det ohyggliga mordet å mamsell Anna Sofia Forssberg med mördarens porträtt, tecknadt i fängelset fyra dagar efter mordets begående.

Beskrifning öfver det ohyggliga mordet å mamsell Anna Sofia Forssberg med mördarens porträtt, tecknadt i fängelset fyra dagar efter mordets begående.

Gamla Stinas trovärdiga och rysliga berättelse om barnamörderskan Brita Christina Wanselii sista stunder och afrättning.

Gamla Stinas trovärdiga och rysliga berättelse om barnamörderskan Brita Christina Wanselii sista stunder och afrättning.

Den dräggiga draken och andra hemska historier : spännande ställen i Stockholm / Svante Björkum

Den dräggiga draken och andra hemska historier : spännande ställen i Stockholm / Svante Björkum

Stockholms blodbad / Lars Ericson Wolke

Stockholms blodbad / Lars Ericson Wolke

"Biscopar, riddersmän och borgemestare bleffuo affhuggne" - Stockholms blodbad enligt Olaus Petri

"Biscopar, riddersmän och borgemestare bleffuo affhuggne" - Stockholms blodbad enligt Olaus Petri

Stockholms blodbad - historisk skrift 1868

Stockholms blodbad - historisk skrift 1868

Blodfläckar i snön och spår av mordet på Kungsklippan 17

Blodfläckar i snön och spår av mordet på Kungsklippan 17

Drottninggatan norrut mot Observatorielunden. T h kv. Kungsstenen med Spökparken

Drottninggatan norrut mot Observatorielunden. T h kv. Kungsstenen med Spökparken

Kärlek, mystik och ond, bråd död : historiska temavandringar i Stockholm / Niklas Ericsson

Kärlek, mystik och ond, bråd död : historiska temavandringar i Stockholm / Niklas Ericsson

Familjen Raukas finska piga 1487

Familjen Raukas finska piga 1487

Utgrävning vid Klara Kyrka, kv. Orgelpipan. Skelett nr 23, fotograferat från öster

Utgrävning vid Klara Kyrka, kv. Orgelpipan. Skelett nr 23, fotograferat från öster

Pestens år / Magnus Västerbro

Pestens år / Magnus Västerbro

Om pesten i Stockholm 1710 / af J. V. Broberg.

Om pesten i Stockholm 1710 / af J. V. Broberg.

Vita kors, likvagnar och teriak

Vita kors, likvagnar och teriak

Kolera-bulletin för Stockholm, den 25 september 1853 ; Cholera-bulletin för Thorsdagen den 13 Oktober 1853 (Sextiondeförsta Choleradygnet.)

Kolera-bulletin för Stockholm, den 25 september 1853 ; Cholera-bulletin för Thorsdagen den 13 Oktober 1853 (Sextiondeförsta Choleradygnet.)

Cigarrhandlerskan Sofia Anderssons fasansfulla död genom fosterfördrifning / Per Cederborg

Cigarrhandlerskan Sofia Anderssons fasansfulla död genom fosterfördrifning / Per Cederborg

Grosshandlare C. F. Hammarstrands slaganfall och död den 10/9 1853

Grosshandlare C. F. Hammarstrands slaganfall och död den 10/9 1853

Essingeledens planering vid Gröndal. Döda träd

Essingeledens planering vid Gröndal. Döda träd

Essingeledens planering vid Gröndal. Skogsdunge med döda träd

Essingeledens planering vid Gröndal. Skogsdunge med döda träd

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

Skogarna – Stockholmslåtar

Skogarna – Stockholmslåtar

Barn leker med ett badkar vid ett översvämmat skogsparti

Barn leker med ett badkar vid ett översvämmat skogsparti

Hamngatan 16, Singers. Mästerkatten gör sitt årliga besök. Många barn hade kommit för att ge leksaker till katten, och därmed hjälpa tomten att samla in julklappar till fattiga barn

Hamngatan 16, Singers. Mästerkatten gör sitt årliga besök. Många barn hade kommit för att ge leksaker till katten, och därmed hjälpa tomten att samla in julklappar till fattiga barn

Kamratföreningen Röde Hanen, Kronobageriet brinner!

Kamratföreningen Röde Hanen, Kronobageriet brinner!

Barnens ö: Utklädda barn

Barnens ö: Utklädda barn

Värmdögatan 63 österut från hörnet av Ljusterögatan. Motsvarar nu Malmgårdsvägen 63 i kv. Pumpan

Värmdögatan 63 österut från hörnet av Ljusterögatan. Motsvarar nu Malmgårdsvägen 63 i kv. Pumpan