Sök

Sökresultat

149 träffar på Varor

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Ordning, hwar efter alle fremmande, som hijt til Staden ankomma, theras godz och warur försälia skole, ...

Ordning, hwar efter alle fremmande, som hijt til Staden ankomma, theras godz och warur försälia skole, ...

Skomakare-Taxa.

Skomakare-Taxa.

Wagnmakare-Taxa.

Wagnmakare-Taxa.

Remsnidare-Taxa.

Remsnidare-Taxa.

Sadelmakare-Taxa.

Sadelmakare-Taxa.

[Regler för vägning på järnvågen] Ordning hwar effter wägharna och alle andra som wederbör hafwa sigh at effterrätta.

[Regler för vägning på järnvågen] Ordning hwar effter wägharna och alle andra som wederbör hafwa sigh at effterrätta.

Skinnare-Taxa.

Skinnare-Taxa.

Motion rörande den vid stadens sinnessjukvård varande personalens anställnings-, tjänste- och löneförhållanden - Stadsfullmäktige 1917

Motion rörande den vid stadens sinnessjukvård varande personalens anställnings-, tjänste- och löneförhållanden - Stadsfullmäktige 1917

[Regler för hur handelsfartygen får ankra i Stockholms hamnar] Omslagh, om lastagie platzerne i Stockholm.

[Regler för hur handelsfartygen får ankra i Stockholms hamnar] Omslagh, om lastagie platzerne i Stockholm.

Om månglerij.

Om månglerij.

Underrättelse i hufvudstaden varande sjukvårdsanstalter, fattigvård och fromma stiftelser samt uppfostringsanstalter, med afseende på de fattiges behof.

Underrättelse i hufvudstaden varande sjukvårdsanstalter, fattigvård och fromma stiftelser samt uppfostringsanstalter, med afseende på de fattiges behof.

Brännkyrka skolarkiv, skolkatalog år 1903

Brännkyrka skolarkiv, skolkatalog år 1903

Strödda anteckningar om mått, mål och vikt / Frans De Brun

Strödda anteckningar om mått, mål och vikt / Frans De Brun

Lijnwäfware-Taxa.

Lijnwäfware-Taxa.

Diverse varors pris under medeltidens sista 100 år i Stockholm / Frans De Brun

Diverse varors pris under medeltidens sista 100 år i Stockholm / Frans De Brun

Stockholms stads hamnstyrelse 1909-1933 : minnesskrift / av Sal. Vinberg

Stockholms stads hamnstyrelse 1909-1933 : minnesskrift / av Sal. Vinberg

[Regler för mätande och vägande av spannmål] Ordning huruledes medh mälandet på spannemåål som uthi staden och på malmarna aff en och annan, antingen sällias eller ...

[Regler för mätande och vägande av spannmål] Ordning huruledes medh mälandet på spannemåål som uthi staden och på malmarna aff en och annan, antingen sällias eller ...

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.

Ordning för draghare och åkare här i Stockholm, stält aff Borgemestere och rådh: åhr 1620. den 30. junij: ther effter the sigh aldeles och fullkommeligen skole hafwe til at rätta, huru myckit the vthi dragare och åkare löön aff allehanda slags godz...

Ordning för draghare och åkare här i Stockholm, stält aff Borgemestere och rådh: åhr 1620. den 30. junij: ther effter the sigh aldeles och fullkommeligen skole hafwe til at rätta, huru myckit the vthi dragare och åkare löön aff allehanda slags godz...

Manufakturer i Stockholm år 1740 / Irene Sigurdsson

Manufakturer i Stockholm år 1740 / Irene Sigurdsson

Swerdfeijare-Taxa.

Swerdfeijare-Taxa.

Krukomakare-Taxa.

Krukomakare-Taxa.

Knijffsmedernes-Taxa.

Knijffsmedernes-Taxa.

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.