Sök

Sökresultat

171 träffar på Utredningar

Utlåtande och utredningar med anledning av Andrées motion om sänkt arbetstid 1893

Utlåtande och utredningar med anledning av Andrées motion om sänkt arbetstid 1893

Katarinaberget : utredning och bevarandeförslag 1972

Katarinaberget : utredning och bevarandeförslag 1972

Stockholms slott, arkeologisk utredning

Stockholms slott, arkeologisk utredning

Utredning av möjligheten att expropriera Strömsborg

Utredning av möjligheten att expropriera Strömsborg

 Utredning om barnavårdsnämndens ungdomshem från 1957

Utredning om barnavårdsnämndens ungdomshem från 1957

Förslag till utredning om den kommunala självstyrelsens arbetsformer i Stockholm

Förslag till utredning om den kommunala självstyrelsens arbetsformer i Stockholm

Utredning af förslaget till förändrad gatu-belysning i Stockholm

Utredning af förslaget till förändrad gatu-belysning i Stockholm

Utredning av det bristfälliga avloppssystemet på Fredsborgshöjden, vid Årstaäng, Årstadal och Grönbrink

Utredning av det bristfälliga avloppssystemet på Fredsborgshöjden, vid Årstaäng, Årstadal och Grönbrink

Motion angående utredning av den Palmstedtska brunnens återflyttning till Stortorget från Brunkebergstorg - Stadsfullmäktige 1917

Motion angående utredning av den Palmstedtska brunnens återflyttning till Stortorget från Brunkebergstorg - Stadsfullmäktige 1917

Beckomberga by : arkeologisk utredning : Stockholm, Bromma socken, Beckomberga by, 2000 / Johanna Karlsson

Beckomberga by : arkeologisk utredning : Stockholm, Bromma socken, Beckomberga by, 2000 / Johanna Karlsson

Fotboll slår sönder fönster i Kungliga Slottet

Fotboll slår sönder fönster i Kungliga Slottet

Värnplikt för skolungdomar? - synpunkter från kvinnoförening 1944

Värnplikt för skolungdomar? - synpunkter från kvinnoförening 1944

Fastighetskontorets bostadsutredning 1932-1934

Fastighetskontorets bostadsutredning 1932-1934

Till styrelsen för Nationalföreningen mot emigrationen 1925

Till styrelsen för Nationalföreningen mot emigrationen 1925

Motion om uppdrag åt stadens statistiska kontor att verkställa en undersökning om utlänningar, som under krigstiden bosatt sig i huvudstaden - Stadsfullmäktige 1917

Motion om uppdrag åt stadens statistiska kontor att verkställa en undersökning om utlänningar, som under krigstiden bosatt sig i huvudstaden - Stadsfullmäktige 1917

Livet som homosexuell 1980 – en enkätundersökning

Livet som homosexuell 1980 – en enkätundersökning

Dödliga injektioner på Maria sjukhus

Dödliga injektioner på Maria sjukhus

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Motion om skyndsam utredning av möjligheten att vid lämplig plats i viken söder om Tranebergsbro anlägga en fullt tidsenlig kallbadsinrättning – Stadsfullmäktige 1916

Motion om skyndsam utredning av möjligheten att vid lämplig plats i viken söder om Tranebergsbro anlägga en fullt tidsenlig kallbadsinrättning – Stadsfullmäktige 1916

Slussen : Stockholms stad, Slussen med angränsande vattenområden, RAÄ 103 : arkeologisk utredning 2007 / Kerstin Söderlund & Marcus Hjulhammar

Slussen : Stockholms stad, Slussen med angränsande vattenområden, RAÄ 103 : arkeologisk utredning 2007 / Kerstin Söderlund & Marcus Hjulhammar

Motion om propagandaverksamhet för förbättrad tandhygien

Motion om propagandaverksamhet för förbättrad tandhygien

Befolkning i Farsta församling och dess stadsdelar efter ålder och år

Befolkning i Farsta församling och dess stadsdelar efter ålder och år

Mariaberget Östra 1969 / Ivar Ahlgren...

Mariaberget Östra 1969 / Ivar Ahlgren...

Årstadal

Årstadal

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.