Sök

Sökresultat

101 träffar på Tyskar

Cirkulär om tyska matpaket

Cirkulär om tyska matpaket

Karl IX:s stadsfästelsebrev till Stockholms tyska församling 1607

Karl IX:s stadsfästelsebrev till Stockholms tyska församling 1607

Tyska församlingen i Stockholm anordnar minnesgudstjänst för kejsar Wilhelm I 1888

Tyska församlingen i Stockholm anordnar minnesgudstjänst för kejsar Wilhelm I 1888

Ellen Krahe ber om förflyttning till Tyskland 1944

Ellen Krahe ber om förflyttning till Tyskland 1944

Forskarförfråga till Stadsarkivet av typen Arierbevis

Forskarförfråga till Stadsarkivet av typen Arierbevis

Tyska S:ta Gertruds kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

Tyska S:ta Gertruds kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

Nazister sponsrade skola i Stockholm

Nazister sponsrade skola i Stockholm

Borgerskapet / Claes Lundin, August Strindberg

Borgerskapet / Claes Lundin, August Strindberg

Deutsche Schule 1941-45

Deutsche Schule 1941-45

I Lagerlunden, hos Tysta Marie och på småkaféerna / Claës Lundin

I Lagerlunden, hos Tysta Marie och på småkaféerna / Claës Lundin

Förhör med Arno Erich Behrisch våren 1940

Förhör med Arno Erich Behrisch våren 1940

Förfrågan till Stadsarkivet angående arierbevis

Förfrågan till Stadsarkivet angående arierbevis

Stockholms industri, handel och sjöfart / Karl Key-Åberg

Stockholms industri, handel och sjöfart / Karl Key-Åberg

Berliner Brief. Rapport av Ludvig Lewy i slutet av oktober 1939

Berliner Brief. Rapport av Ludvig Lewy i slutet av oktober 1939

Erik Dahlbergh berättar om Stockholm 1662

Erik Dahlbergh berättar om Stockholm 1662

Tvålsmuggling under första världskriget

Tvålsmuggling under första världskriget

Fritiof Englunds dagbok i början av april 1940

Fritiof Englunds dagbok i början av april 1940

Elegant-Tidning

Elegant-Tidning

Hennes Kongl. May:tz Drottning Christinae åth Tyska Kyrckian i Stockholm den 24. Decembr. Åhr 1647. förlänte, och af Högstsahl. Konung Carl XI. Glorwyrdigst i Åminnelse, den 15. Julii 1675. Allernådigst confirmerade Bref.

Hennes Kongl. May:tz Drottning Christinae åth Tyska Kyrckian i Stockholm den 24. Decembr. Åhr 1647. förlänte, och af Högstsahl. Konung Carl XI. Glorwyrdigst i Åminnelse, den 15. Julii 1675. Allernådigst confirmerade Bref.

Utlänningar i Stockholm under krigstiden åren 1914-1918

Utlänningar i Stockholm under krigstiden åren 1914-1918

Niels Bohr allright

Niels Bohr allright

Could you determine present circumstances Niels Bohr

Could you determine present circumstances Niels Bohr

Beskrivning av Olympiska spelens maratonloppsbana 1912

Beskrivning av Olympiska spelens maratonloppsbana 1912

Vår tids pigors hemliga bedrifter - skildring efter naturen

Vår tids pigors hemliga bedrifter - skildring efter naturen

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.