Sök

Sökresultat

28 träffar på Tyska församlingen i Stockholm

Forskarförfråga till Stadsarkivet av typen Arierbevis

Forskarförfråga till Stadsarkivet av typen Arierbevis

Ritning över hus i kvarteret Cybele

Ritning över hus i kvarteret Cybele

Dagligt Allehanda den 28 november 1782

Dagligt Allehanda den 28 november 1782

Spinnerskan Preusner konverterar till katolicismen

Spinnerskan Preusner konverterar till katolicismen

Biskopsvisitation i Tyska S:ta Gertruds församling. T. v. på bilden ses Biskop Björkquist, General A. Douglas och Kyrkoherde G. Werner Schiebe

Biskopsvisitation i Tyska S:ta Gertruds församling. T. v. på bilden ses Biskop Björkquist, General A. Douglas och Kyrkoherde G. Werner Schiebe

Karl IX:s stadsfästelsebrev till Stockholms tyska församling 1607

Karl IX:s stadsfästelsebrev till Stockholms tyska församling 1607

Själagårdsgatan. Poliser med en anhållen man utanför Nikolai polisstationen

Själagårdsgatan. Poliser med en anhållen man utanför Nikolai polisstationen

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Matpaket till före detta Nazityskland

Matpaket till före detta Nazityskland

Berliner Brief. Rapport av Ludvig Lewy i slutet av oktober 1939

Berliner Brief. Rapport av Ludvig Lewy i slutet av oktober 1939

Tyska församlingen i Stockholm anordnar minnesgudstjänst för kejsar Wilhelm I 1888

Tyska församlingen i Stockholm anordnar minnesgudstjänst för kejsar Wilhelm I 1888

Arbetslöse guldsmeden och fritänkaren Axel Olson berättar sin livshistoria

Arbetslöse guldsmeden och fritänkaren Axel Olson berättar sin livshistoria

Hartwickska huset (Magistern 3)

Hartwickska huset (Magistern 3)

På första söndagen i adventet år 1788. Til åminnelse af Ulricae Eleonorae kyrkas invigning samma dag år 1688.

På första söndagen i adventet år 1788. Til åminnelse af Ulricae Eleonorae kyrkas invigning samma dag år 1688.

Utsikt från Bödelsbacken över Riddarholmen och Staden med Storkyrkan och Tyska kyrkan

Utsikt från Bödelsbacken över Riddarholmen och Staden med Storkyrkan och Tyska kyrkan

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

En holländsk församling i Stockholm

En holländsk församling i Stockholm

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Hennes Kongl. May:tz Drottning Christinae åth Tyska Kyrckian i Stockholm den 24. Decembr. Åhr 1647. förlänte, och af Högstsahl. Konung Carl XI. Glorwyrdigst i Åminnelse, den 15. Julii 1675. Allernådigst confirmerade Bref.

Hennes Kongl. May:tz Drottning Christinae åth Tyska Kyrckian i Stockholm den 24. Decembr. Åhr 1647. förlänte, och af Högstsahl. Konung Carl XI. Glorwyrdigst i Åminnelse, den 15. Julii 1675. Allernådigst confirmerade Bref.

I kyrkan och bönesalen / Claës Lundin

I kyrkan och bönesalen / Claës Lundin

Tyskar på Persiljegränd / Harald Norbelie

Tyskar på Persiljegränd / Harald Norbelie

Stockholms begrafningsplatser / Emil Kinander

Stockholms begrafningsplatser / Emil Kinander

Den trespråkiga staden / Magnus Hansson

Den trespråkiga staden / Magnus Hansson

Religionsfrihet - och frihet från religion
Tema

Religionsfrihet - och frihet från religion

Trodde alla på Gud tidigare? Det är svårt att svara på. Sedan 1951 får du välja själv. Men före 1951 var alla svenska medborgare tvungna att tillhöra ett religiöst samfund. Ännu ti…

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.