Sök

Sökresultat

93 träffar på Tunnor

Fabian Nilsson, uppfinnare och meteorolog, demonstrerar sin idé, ett nytt svenskt patentlås. (Nyckelhålet har ersatts av en tunn springa och nyckeln har hål istället för taggar)

Fabian Nilsson, uppfinnare och meteorolog, demonstrerar sin idé, ett nytt svenskt patentlås. (Nyckelhålet har ersatts av en tunn springa och nyckeln har hål istället för taggar)

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Förhöjning i Betalningen för Afträdesorenlighetens borthämtande, i Staden och Malmarne. Gifwen Stockholm den 24 Februarii 1813.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Förhöjning i Betalningen för Afträdesorenlighetens borthämtande, i Staden och Malmarne. Gifwen Stockholm den 24 Februarii 1813.

En scen från Hötorget i Stockholm

En scen från Hötorget i Stockholm

Latrinhämtningsvagn vid Västra Renhållningsstationen i Vasastaden.

Latrinhämtningsvagn vid Västra Renhållningsstationen i Vasastaden.

Klara Östra Kyrkogata 14. Rivning av gårdshus

Klara Östra Kyrkogata 14. Rivning av gårdshus

Sankt Eriks Bryggeri, Firma AB Stockholmsbryggerier. Ölmuseum

Sankt Eriks Bryggeri, Firma AB Stockholmsbryggerier. Ölmuseum

På Kornhamnstorg 1848

På Kornhamnstorg 1848

[Regler för mätande och vägande av spannmål] Ordning huruledes medh mälandet på spannemåål som uthi staden och på malmarna aff en och annan, antingen sällias eller ...

[Regler för mätande och vägande av spannmål] Ordning huruledes medh mälandet på spannemåål som uthi staden och på malmarna aff en och annan, antingen sällias eller ...

Vädersolar 8 december år 2010

Vädersolar 8 december år 2010

Kanonpropp

Kanonpropp

Transporter vid Riddarholmshamnen

Transporter vid Riddarholmshamnen

Hötorgshallen. Källaren under saluhallen

Hötorgshallen. Källaren under saluhallen

En kvinna i ett kök i Hötorgshallen

En kvinna i ett kök i Hötorgshallen

Fåfängan, Bergshyddan. Husets övre del, fönster mot öster. Inga Krogh i fönstret

Fåfängan, Bergshyddan. Husets övre del, fönster mot öster. Inga Krogh i fönstret

Transporter vid Riddarholmshamnen

Transporter vid Riddarholmshamnen

Gårdssidan vid Timmermansgatan 35. En pojke ler mot fotografen

Gårdssidan vid Timmermansgatan 35. En pojke ler mot fotografen

[Ordningsregler för tjärhanteringen vid tjärhoven] Ordningh och stadgha om tiäruhofwet här widh stadhen, hwar effter alle the som tiäru och sågebräder til stadhen föra, sigh hafua at rätta, hwadh annat ther widh bör i achtaghas.

[Ordningsregler för tjärhanteringen vid tjärhoven] Ordningh och stadgha om tiäruhofwet här widh stadhen, hwar effter alle the som tiäru och sågebräder til stadhen föra, sigh hafua at rätta, hwadh annat ther widh bör i achtaghas.

Albert Engströms novell Svenska panoptikon

Albert Engströms novell Svenska panoptikon

Ladugårdslandet som blev Östermalm / Per Anders Fogelström

Ladugårdslandet som blev Östermalm / Per Anders Fogelström

Ordning, hwar efter alle fremmande, som hijt til Staden ankomma, theras godz och warur försälia skole, ...

Ordning, hwar efter alle fremmande, som hijt til Staden ankomma, theras godz och warur försälia skole, ...

Bennål

Bennål

Mässingsnål

Mässingsnål

Taflor ur mörderskan Julia Kristina Bomans lif / af Pehr August de Maré

Taflor ur mörderskan Julia Kristina Bomans lif / af Pehr August de Maré

Ordning för draghare och åkare här i Stockholm, stält aff Borgemestere och rådh: åhr 1620. den 30. junij: ther effter the sigh aldeles och fullkommeligen skole hafwe til at rätta, huru myckit the vthi dragare och åkare löön aff allehanda slags godz...

Ordning för draghare och åkare här i Stockholm, stält aff Borgemestere och rådh: åhr 1620. den 30. junij: ther effter the sigh aldeles och fullkommeligen skole hafwe til at rätta, huru myckit the vthi dragare och åkare löön aff allehanda slags godz...

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.