Sök

Sökresultat

83 träffar på Sjukvård

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

Karl Johan Lidberg blir sjukvårdare 1920

Karl Johan Lidberg blir sjukvårdare 1920

Motion 1910 om att kostnadsfri sjukvård inte ska betraktas som fattigvård och därmed diskvalificera mottagaren från rösträtt

Motion 1910 om att kostnadsfri sjukvård inte ska betraktas som fattigvård och därmed diskvalificera mottagaren från rösträtt

Bland sjuka och fattiga / Claës Lundin

Bland sjuka och fattiga / Claës Lundin

Redogörelse för Sophiahemmets verksamhet till och med 1890.

Redogörelse för Sophiahemmets verksamhet till och med 1890.

Helgeandshuset i Stockholm

Helgeandshuset i Stockholm

[Om Serafimerlasarettets verksamhet på 1700-talet] K. lazarettet i Stockholm, beskrifvit uti et tal, inför kongl. vetenskaps academien, vid praesidii nedläggande, den 2 nov. 1776, / af Joh. Lor. Odhelius

[Om Serafimerlasarettets verksamhet på 1700-talet] K. lazarettet i Stockholm, beskrifvit uti et tal, inför kongl. vetenskaps academien, vid praesidii nedläggande, den 2 nov. 1776, / af Joh. Lor. Odhelius

Nybyggnaden vid Karolinska institutet

Nybyggnaden vid Karolinska institutet

Epidemisjukvården i Stockholms län (1901)

Epidemisjukvården i Stockholms län (1901)

Betänkande angående förändring uti Stockholms stads fattigwård /  författadt och till Kongl. directionen ingifwit af herr borgmästaren P. E. Hallquist,

Betänkande angående förändring uti Stockholms stads fattigwård / författadt och till Kongl. directionen ingifwit af herr borgmästaren P. E. Hallquist,

Farsoter  / Claes Lundin, August Strindberg

Farsoter / Claes Lundin, August Strindberg

Kongl. Maj:ts nådiga instruction, hwarefter Directionen öfwer Allmänna Garnisonssjukhuset i Stockholm har sig i underdånighet att rätta; Gifwen Stockholms slott den 18 maji 1832.

Kongl. Maj:ts nådiga instruction, hwarefter Directionen öfwer Allmänna Garnisonssjukhuset i Stockholm har sig i underdånighet att rätta; Gifwen Stockholms slott den 18 maji 1832.

Dr. Sigurd Lovén - ”Om idioter och idiotvård”

Dr. Sigurd Lovén - ”Om idioter och idiotvård”

”Underrättelse för Allmänheten om kolerasjukdomens kännetecken...” 1866

”Underrättelse för Allmänheten om kolerasjukdomens kännetecken...” 1866

Epidemisjukvården i Stockholms län (1899)

Epidemisjukvården i Stockholms län (1899)

Instrumentmakarna på Fiskargatan / Carl Heideken

Instrumentmakarna på Fiskargatan / Carl Heideken

Två medeltida sjukhus i Stockholm / Frans De Brun

Två medeltida sjukhus i Stockholm / Frans De Brun

Stockholm, IV. och sista delen / Johan Elers

Stockholm, IV. och sista delen / Johan Elers

Sällskapet Soeurs de Charité - inbjudan till invigning av barnsjukhem1908

Sällskapet Soeurs de Charité - inbjudan till invigning av barnsjukhem1908

Sportstugor på landet

Sportstugor på landet

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Chefsläkare Anderssons brev om personalproblemen på Jakobsbergs dårsjukstuga 1890

Chefsläkare Anderssons brev om personalproblemen på Jakobsbergs dårsjukstuga 1890

Protokoll från Stockholms Allmänna Sundhets Comité, 30 juli 1831

Protokoll från Stockholms Allmänna Sundhets Comité, 30 juli 1831

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.