Sök

Sökresultat

27 träffar på Rosenlundsgatan

Rosenlundsgatan 6

Rosenlundsgatan 6

Interiör från polisstationen på Rosenlundsgatan 1

Interiör från polisstationen på Rosenlundsgatan 1

Hornsgatan österut från Rosenlundsgatan. Reklamskylt för vinhandel

Hornsgatan österut från Rosenlundsgatan. Reklamskylt för vinhandel

Maria brandstation, Krukmakargatan 22, mot Rosenlundsgatan

Maria brandstation, Krukmakargatan 22, mot Rosenlundsgatan

Hörnet av Rosenlundsgatan t.v. och Maria brandstation, Krukmakargatan 22

Hörnet av Rosenlundsgatan t.v. och Maria brandstation, Krukmakargatan 22

Rosenlundsgatan mot norr. Husen till höger i fonden ligger vid Hornsgatan

Rosenlundsgatan mot norr. Husen till höger i fonden ligger vid Hornsgatan

Polisens dotter - Marias pappa konstapel Per Emanuel Olofsson

Polisens dotter - Marias pappa konstapel Per Emanuel Olofsson

Panorama från Södersjukhusets personalhus österut mot Skattehuset. I förgrunden ligger hörnet av Ringvägen och Rosenlundsgatan

Panorama från Södersjukhusets personalhus österut mot Skattehuset. I förgrunden ligger hörnet av Ringvägen och Rosenlundsgatan

Pilgränd 4, 6 och 8. Här går nuvarande Rosenlundsgatan. Kv. Bergsgruvan Större, tidigare kv. Matsäcken

Pilgränd 4, 6 och 8. Här går nuvarande Rosenlundsgatan. Kv. Bergsgruvan Större, tidigare kv. Matsäcken

Wollmar Yxkullsgatan 22 från Rosenlundsgatan. Dåvarande kv. Krukomakaren Större 7. Nuvarande Wollmar Yxkullsgatan 38, kv. Postsäcken

Wollmar Yxkullsgatan 22 från Rosenlundsgatan. Dåvarande kv. Krukomakaren Större 7. Nuvarande Wollmar Yxkullsgatan 38, kv. Postsäcken

Sprängning pågår för framdragningen av Rosenlundsgatan. Vy norrut från Maria Prästgårdsgata mellan kvarteren Piskan och Grimman

Sprängning pågår för framdragningen av Rosenlundsgatan. Vy norrut från Maria Prästgårdsgata mellan kvarteren Piskan och Grimman

Förhandsvisning av barnkläder till försäljning på en av Frälsningsarméns slumstationer

Förhandsvisning av barnkläder till försäljning på en av Frälsningsarméns slumstationer

Tobaksmonopolets fabriksanläggning

Tobaksmonopolets fabriksanläggning

Pilgränd 4. Tidigare kv. Matsäcken mellan Maria Prästgårdsgata och Högbergsgatan. Här går nuvarande Rosenlundsgatan vid kv. Bergsgruvan Större

Pilgränd 4. Tidigare kv. Matsäcken mellan Maria Prästgårdsgata och Högbergsgatan. Här går nuvarande Rosenlundsgatan vid kv. Bergsgruvan Större

En grupp män passerar Hornsgatan vid hörnet av Rosenlundsgatan. T.v. Hornsgatan 59-61. T.h. Hornsgatan 84 västerut

En grupp män passerar Hornsgatan vid hörnet av Rosenlundsgatan. T.v. Hornsgatan 59-61. T.h. Hornsgatan 84 västerut

Krukmakargatan österut från Rosenlundsgatan. T.h. Krukmakargatan 11 (nu 21). Skylten på gaveln anger att en snickerifabrik finns i byggnaden

Krukmakargatan österut från Rosenlundsgatan. T.h. Krukmakargatan 11 (nu 21). Skylten på gaveln anger att en snickerifabrik finns i byggnaden

Polis- och Brandstationen i kvarteret Råttan på Södermalm. Bilden från ca 1905 visar båda stationerna, t.v. Polisstationen vid Rosenlundsgatan 1 och t.h. Brandsstationen vid Krukmakargatan 22

Polis- och Brandstationen i kvarteret Råttan på Södermalm. Bilden från ca 1905 visar båda stationerna, t.v. Polisstationen vid Rosenlundsgatan 1 och t.h. Brandsstationen vid Krukmakargatan 22

Vy söderut från porten till Wollmar Yxkullsgatan 22 (kv. Postiljonen) mot Wollmar Yxkullsgatan 35 (kv. Piskan). Här går nu Rosenlundsgatan söderut från Wollmar Yxkullsgatan vid kv. Piskan

Vy söderut från porten till Wollmar Yxkullsgatan 22 (kv. Postiljonen) mot Wollmar Yxkullsgatan 35 (kv. Piskan). Här går nu Rosenlundsgatan söderut från Wollmar Yxkullsgatan vid kv. Piskan

Hornsgatan 57 och 55 österut från Rosenlundsgatan. Vid Hornsgatan 57 pågår rivning av huset. På stolpen vid planket står det ""hållplats spårvagn"". I fonden skymtar Maria kyrkas torn

Hornsgatan 57 och 55 österut från Rosenlundsgatan. Vid Hornsgatan 57 pågår rivning av huset. På stolpen vid planket står det ""hållplats spårvagn"". I fonden skymtar Maria kyrkas torn

Prästgårdsgatan 28, 30 och 32 västerut. Husen revs 1902. Här ligger nu korsningen mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan. Då kv. Suggan. Nu kv. Grimman och kv. Piskan

Prästgårdsgatan 28, 30 och 32 västerut. Husen revs 1902. Här ligger nu korsningen mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan. Då kv. Suggan. Nu kv. Grimman och kv. Piskan

T.v. Prästgårdsgatan 30 och 28 österut. T.h. Prästgårdsgatan 29. Husen revs 1902. Här ligger nu korsningen mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan. Då kv. Suggan. Nu kv. Grimman och kv. Piskan

T.v. Prästgårdsgatan 30 och 28 österut. T.h. Prästgårdsgatan 29. Husen revs 1902. Här ligger nu korsningen mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan. Då kv. Suggan. Nu kv. Grimman och kv. Piskan

I förgrunden pågår framdragningen av Rosenlundsgatan framför kvarteret Matsäcken. 
Husen ligger vid Pilgränd nummer 4, 6 och 8 mellan Prästgårds gatan och Maria Högbergsgata som idag år 2015 motsvaras av Maria Prästgårdsgata och Högbergsgatan.

I förgrunden pågår framdragningen av Rosenlundsgatan framför kvarteret Matsäcken. Husen ligger vid Pilgränd nummer 4, 6 och 8 mellan Prästgårds gatan och Maria Högbergsgata som idag år 2015 motsvaras av Maria Prästgårdsgata och Högbergsgatan.

Polisens dotter - Lilla Marias dop

Polisens dotter - Lilla Marias dop

Utsikt från Rosenlundsgatans bro över järnvägen österut. Centralt i bild ett litet trähus vid Fatbursgatan 3 i kvarteret Dykärret. I fonden Timmermansgatan 39-43 byggt 1906 i kvarteret Dykärret.

Utsikt från Rosenlundsgatans bro över järnvägen österut. Centralt i bild ett litet trähus vid Fatbursgatan 3 i kvarteret Dykärret. I fonden Timmermansgatan 39-43 byggt 1906 i kvarteret Dykärret.

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.