Sök

Sökresultat

436 träffar på Lagar

Brandkåren i Stockholm under 133 år

Brandkåren i Stockholm under 133 år

Frihamnen: Ford Motor company´s komplex i Frihamnen, kontoret

Frihamnen: Ford Motor company´s komplex i Frihamnen, kontoret

Fattigvårdslagarna samt såsom tillägg Kongl. kungörelsen ang. skatt för hundar

Fattigvårdslagarna samt såsom tillägg Kongl. kungörelsen ang. skatt för hundar

1810 års förordning angående skilsmässor

1810 års förordning angående skilsmässor

Brott och straff i Stockholms historia
Tema

Brott och straff i Stockholms historia

Vad var brottsligt i historien? Vilka brott gav stränga straff? Vilka straff sågs som lämpliga - och rimliga - i olika tider? Polisrapporter, vittnesmål, utredningar och domslut be…

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 91.

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 91.

Motion om alkoholister, utskänkningstillstånd och skapandet av en nykterhetsnämnd - Stadsfullmäktige 1915

Motion om alkoholister, utskänkningstillstånd och skapandet av en nykterhetsnämnd - Stadsfullmäktige 1915

Lägerverksamhet

Lägerverksamhet

Döpelsebevis (och intyg om barnets äkthet)

Döpelsebevis (och intyg om barnets äkthet)

Gustaf Albert - född med okända föräldrar 1861

Gustaf Albert - född med okända föräldrar 1861

Polisutlåtande angående Nochum Okmeyans  ansökan om svenskt medborgarskap

Polisutlåtande angående Nochum Okmeyans ansökan om svenskt medborgarskap

Wolf Mellin utvisades efter bråk
Tema

Wolf Mellin utvisades efter bråk

Wolf Mellin kom från Ryssland och hade bott i Sverige i 18 år när han 1907 blev inblandad i ett bråk utanför sin bostad på Åsögatan. Wolf Mellin och hans son Manne anmäler bråket…

Karta över Farsta

Karta över Farsta

Petition till 1888 års kyrkomöte - med krav på religionsfrihet

Petition till 1888 års kyrkomöte - med krav på religionsfrihet

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Den socialistiska trollgubben. Bildskämt om den tyske rikskanslern Bismarcks aggressiva politik mot socialismen i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 40, den 6 oktober 1878

Den socialistiska trollgubben. Bildskämt om den tyske rikskanslern Bismarcks aggressiva politik mot socialismen i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 40, den 6 oktober 1878

Jarlen och kungariket : en berättelse om Birger jarl / Gudrun Wessnert

Jarlen och kungariket : en berättelse om Birger jarl / Gudrun Wessnert

Signe Wilhelmina Wibergs liv som prostituerad

Signe Wilhelmina Wibergs liv som prostituerad

"Kongl. maj:ts Förbud, At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater, enär de intet äro på Wacht och Commenderingar" 1719

"Kongl. maj:ts Förbud, At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater, enär de intet äro på Wacht och Commenderingar" 1719

"Publication, Att Laqueyer och Drängar taga sig til wara för Wärjors bärande och Excessers föröfwande emot Förordningarne" 1732

"Publication, Att Laqueyer och Drängar taga sig til wara för Wärjors bärande och Excessers föröfwande emot Förordningarne" 1732

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Politiskt lif i alla lager. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 40, den 6 oktober 1878

Politiskt lif i alla lager. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 40, den 6 oktober 1878

Signe Wilhelmina Wiberg 1894

Signe Wilhelmina Wiberg 1894

Två paltar bortförande en kvinna

Två paltar bortförande en kvinna

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.