Sök

Sökresultat

20 träffar på Lärarinnor

Manillaskolan - instruktion för jourhavande lärare och lärarinnor 1895

Manillaskolan - instruktion för jourhavande lärare och lärarinnor 1895

En lärarinnas oro för att mista arbetet efter giftermål - brev till Alva Myrdal 1939.

En lärarinnas oro för att mista arbetet efter giftermål - brev till Alva Myrdal 1939.

Motion om dyrtidshjälp för år 1917 åt lärarinnorna vid de av staten understödda högre flickskolorna i Stockholm - Stadsfullmäktige 1916

Motion om dyrtidshjälp för år 1917 åt lärarinnorna vid de av staten understödda högre flickskolorna i Stockholm - Stadsfullmäktige 1916

Selma Lagerlöfs examensskrivning - Högre lärarinneseminariet VT 1885

Selma Lagerlöfs examensskrivning - Högre lärarinneseminariet VT 1885

Lärare kritiserar pressens brottmålsreferat - notis i AB 1908

Lärare kritiserar pressens brottmålsreferat - notis i AB 1908

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Inez 11 år tas in på Uppfostringsanstalten för flickor - 1898

Inez 11 år tas in på Uppfostringsanstalten för flickor - 1898

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Elsa Augusta tas in på Uppfostringsanstalten för flickor 1898

Elsa Augusta tas in på Uppfostringsanstalten för flickor 1898

Realism i undervisning eller språkkunskap och bildning/ av Anna Sandström (pseudonym: Uffe)

Realism i undervisning eller språkkunskap och bildning/ av Anna Sandström (pseudonym: Uffe)

"Tankar vid slutet av min skoltid" – uppsats från Anna Sandströms skola 1908

"Tankar vid slutet av min skoltid" – uppsats från Anna Sandströms skola 1908

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Fd Högre Lärarinneseminariet, Riddargatan 5 (Riddaren 6), Östermalm

Fd Högre Lärarinneseminariet, Riddargatan 5 (Riddaren 6), Östermalm

Manillaskolan – dagboksanteckning från cirkusbesök 1916

Manillaskolan – dagboksanteckning från cirkusbesök 1916

Tysta skolan - ansökan om plats för Otto Helmer 1888

Tysta skolan - ansökan om plats för Otto Helmer 1888

Tysta skolan - ansökan om plats för dövstumma Thyra 1886

Tysta skolan - ansökan om plats för dövstumma Thyra 1886

Bön om hjälp i brev från före detta elev - 1937

Bön om hjälp i brev från före detta elev - 1937

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886

Reglemente för skolorna i Brännkyrka församling (nuvarande söderförort), fastställda 1866

Reglemente för skolorna i Brännkyrka församling (nuvarande söderförort), fastställda 1866

Föräldrar till finskt krigsbarn skriver till svenska fosterföräldrarna

Föräldrar till finskt krigsbarn skriver till svenska fosterföräldrarna

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.