Sök

Sökresultat

78 träffar på Kristendomen

Teofil Torbiörnsson försöker övertala gudsförnekare Nyström att återvända till tron 1881

Teofil Torbiörnsson försöker övertala gudsförnekare Nyström att återvända till tron 1881

En katolik upptäcks i Adolfs Fredriks församling 1849

En katolik upptäcks i Adolfs Fredriks församling 1849

Ungsocialist grips för utdelande av flygblad julen 1913 - rapportboken

Ungsocialist grips för utdelande av flygblad julen 1913 - rapportboken

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Domkapitlets svar på frågan om slaven Tom Dumper kan döpas

Domkapitlets svar på frågan om slaven Tom Dumper kan döpas

Hultgren försvarar helbrägdagöraren Boltzius - brev 1898

Hultgren försvarar helbrägdagöraren Boltzius - brev 1898

Teofil Torbiörnsson försöker övertala gudsförnekare Nyström att återvända till tron 1910

Teofil Torbiörnsson försöker övertala gudsförnekare Nyström att återvända till tron 1910

En Boltzius-afton - artikel om healing 1899

En Boltzius-afton - artikel om healing 1899

Vördsam hemställan till 1888 års kyrkomöte

Vördsam hemställan till 1888 års kyrkomöte

Petition till 1888 års kyrkomöte - med krav på religionsfrihet

Petition till 1888 års kyrkomöte - med krav på religionsfrihet

Lillis bön - en berättelse om bönens betydelse 1875

Lillis bön - en berättelse om bönens betydelse 1875

Ett blad ur religionsfrihetens historia i Sverige år 1875

Ett blad ur religionsfrihetens historia i Sverige år 1875

Några underrättelser om Stockholms stads undervisnings-verk

Några underrättelser om Stockholms stads undervisnings-verk

Skolflickors ”fattningsgåfva”, flit och utförda skoluppgifter – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Skolflickors ”fattningsgåfva”, flit och utförda skoluppgifter – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Frånvarolista – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Frånvarolista – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Tanckar och anmärckningar öfwer desze tijders pestilentia av Johan Linder

Tanckar och anmärckningar öfwer desze tijders pestilentia av Johan Linder

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Professor Gustaf von Düben håller föredrag om tatueringar 1886

Professor Gustaf von Düben håller föredrag om tatueringar 1886

Stockholms domkapitel håller förhör med Anna Schütze 1849

Stockholms domkapitel håller förhör med Anna Schütze 1849

Misslyckat försök omvända religionsbrottslingen Margareta Utterbom

Misslyckat försök omvända religionsbrottslingen Margareta Utterbom

Kunglig instruktion om hur präster ska hantera frågan om irrläriga

Kunglig instruktion om hur präster ska hantera frågan om irrläriga

Gravfält (Lunda och Skesta byar)

Gravfält (Lunda och Skesta byar)

ABC-bok jemte Samling af Berättelser för Barn, 1834

ABC-bok jemte Samling af Berättelser för Barn, 1834

Husby gravfält

Husby gravfält

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.