Sök

Sökresultat

64 träffar på Klara församling

Interiör från Klara församling folkskola, Klara Södra Kyrkogata 13

Interiör från Klara församling folkskola, Klara Södra Kyrkogata 13

1847 års karta över Klara församling

1847 års karta över Klara församling

Entrén till Klara församlings folkskola, Klara Södra Kyrkogata 13

Entrén till Klara församlings folkskola, Klara Södra Kyrkogata 13

Klara kyrkogård mot norra fasaden av Klara Västra Kyrkogata nr 16, Klara församlings kyrkoherdeboställe

Klara kyrkogård mot norra fasaden av Klara Västra Kyrkogata nr 16, Klara församlings kyrkoherdeboställe

Västerut mot gårdssidan av Klara Västra Kyrkogata nr 16, Klara församlings kyrkoherdeboställe

Västerut mot gårdssidan av Klara Västra Kyrkogata nr 16, Klara församlings kyrkoherdeboställe

Översta våningen i trapphuset i Klara församlings folkskola, Klara Södra Kyrkogata 13

Översta våningen i trapphuset i Klara församlings folkskola, Klara Södra Kyrkogata 13

Vy åt väster mot gårdssidan av Klara Västra Kyrkogata nr 14, Klara församlings komministerboställe

Vy åt väster mot gårdssidan av Klara Västra Kyrkogata nr 14, Klara församlings komministerboställe

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - rapport från Klara församling 1903

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - rapport från Klara församling 1903

Förslag till pastoralie-konvention i S:t Clara församling

Förslag till pastoralie-konvention i S:t Clara församling

Klara församlings prästboställe, Klara Västra Kyrkogatan n:r 14 o. 16. Tvåvåningshuset t.h. är Klara Folkskolas annex, Stora Vattugatan 16

Klara församlings prästboställe, Klara Västra Kyrkogatan n:r 14 o. 16. Tvåvåningshuset t.h. är Klara Folkskolas annex, Stora Vattugatan 16

Polisrapport om Klara Emilia Anderssons stölder 1910

Polisrapport om Klara Emilia Anderssons stölder 1910

Utsikt från Glasbruksholmen mot Klara och Slottet

Utsikt från Glasbruksholmen mot Klara och Slottet

Inskrivning i Klara fri- och fattigskola för flickor -1817

Inskrivning i Klara fri- och fattigskola för flickor -1817

Ritning till fastigheten Norrbro 2

Ritning till fastigheten Norrbro 2

Ritning över hus vid Hötorget

Ritning över hus vid Hötorget

Ritning över hus vid Hötorget

Ritning över hus vid Hötorget

Ritning över hus i kvarteret Vinkelhaken

Ritning över hus i kvarteret Vinkelhaken

Ritning över hus i kvarteret Gropen

Ritning över hus i kvarteret Gropen

Frånvarolista – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Frånvarolista – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Ritning över hus i kvarteret Elefanten

Ritning över hus i kvarteret Elefanten

Ritning över hus i kvarteret Gropen

Ritning över hus i kvarteret Gropen

Utredning af förslaget till förändrad gatu-belysning i Stockholm

Utredning af förslaget till förändrad gatu-belysning i Stockholm

Ritning över hus i kvarteret Brunkhalsen

Ritning över hus i kvarteret Brunkhalsen

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.