Sök

Sökresultat

28 träffar på Högtider

Svenska flaggans dag 1923

Svenska flaggans dag 1923

Maja Berghs dagbok under Bondetåget 1914

Maja Berghs dagbok under Bondetåget 1914

Polisrapporter om berusade stockholmare julen 1912

Polisrapporter om berusade stockholmare julen 1912

Mor saknar sin son 1868

Mor saknar sin son 1868

Litterär skylt: Citat ur Werner Aspenströms diktsamling Trappan

Litterär skylt: Citat ur Werner Aspenströms diktsamling Trappan

"Bland snusätande gangsters..." - fem interner skriver om julen på Långholmen

"Bland snusätande gangsters..." - fem interner skriver om julen på Långholmen

Arbetarnes ring söker stöd av riksdagsmän 1883

Arbetarnes ring söker stöd av riksdagsmän 1883

En påskhelg i Stockholm - krönika i tidsskriften Hemvännen

En påskhelg i Stockholm - krönika i tidsskriften Hemvännen

Stockholms Punsch

Stockholms Punsch

”Jul-kusen eller Mågarne. En Stockholms-händelse” 1819

”Jul-kusen eller Mågarne. En Stockholms-händelse” 1819

"Skär-Torsdags-Färden" 1815

"Skär-Torsdags-Färden" 1815

Berättelse om konung Gustaf III:s ärestod, och de i anledning af densammes aftäckande anstälde högtidligheter.

Berättelse om konung Gustaf III:s ärestod, och de i anledning af densammes aftäckande anstälde högtidligheter.

Recept på pepparkakor från 1700-talet

Recept på pepparkakor från 1700-talet

"Förbud Angående Skiutande som här i Staden, så wäl Ny-Åhrsdagen Som andre Tider om Åhret plägar föröfwas" 1721

"Förbud Angående Skiutande som här i Staden, så wäl Ny-Åhrsdagen Som andre Tider om Åhret plägar föröfwas" 1721

"Publication, Angående Gåszar och annat löst Folck, som som under Gudstiensten på Kyrckiogårdarne och andre ställen föröfwa buller och oliud..." 1731

"Publication, Angående Gåszar och annat löst Folck, som som under Gudstiensten på Kyrckiogårdarne och andre ställen föröfwa buller och oliud..." 1731

Thet hälsosamste rådet i lijfstijden christeligen fattat, på döds-sängen saligen practicerat, i döden berömligen effter lemnat, aff then hög-wälbohrne grefven, frijherren och herren, herr Gustav Adolph De la Gardie ... Anno 1695 den 20 october...

Thet hälsosamste rådet i lijfstijden christeligen fattat, på döds-sängen saligen practicerat, i döden berömligen effter lemnat, aff then hög-wälbohrne grefven, frijherren och herren, herr Gustav Adolph De la Gardie ... Anno 1695 den 20 october...

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Maja Berghs dagbok fettisdagen 1915

Maja Berghs dagbok fettisdagen 1915

"Publication Angående Den så kallade Juhl-Bocken" 1721

"Publication Angående Den så kallade Juhl-Bocken" 1721

Högtiderna jul och påsk / Claes Lundin, August Strindberg

Högtiderna jul och påsk / Claes Lundin, August Strindberg

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Warning, Emot Löfwande och Löfsalars upsättande. Gifwen Stockholm den 13 Junii 1803.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Warning, Emot Löfwande och Löfsalars upsättande. Gifwen Stockholm den 13 Junii 1803.

Gamla Stockholm : anteckningar ur tryckta och otryckta källor / framletade, saml. och utg. af Claes Lundin och August Strindberg

Gamla Stockholm : anteckningar ur tryckta och otryckta källor / framletade, saml. och utg. af Claes Lundin och August Strindberg

Högtider och fester / Claës Lundin

Högtider och fester / Claës Lundin

Borgare edh.

Borgare edh.

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.