Sök

Sökresultat

30 träffar på Gudstjänster

Tungomålstalandet. Ett besök hos fru Asplund - pressklipp 1907

Tungomålstalandet. Ett besök hos fru Asplund - pressklipp 1907

Kamratföreningen Röde Hanen, En dag på Johannes brandstation

Kamratföreningen Röde Hanen, En dag på Johannes brandstation

Gråkoltarna / Pia Maria Hallberg

Gråkoltarna / Pia Maria Hallberg

Predikan om trogna arbetare i Guds säd eller Rätta Guds och wårs herras Jesu sänningabud wid tilfället, tå församlingen war tilsammans at kalla sig lärare; hållen i Skeppsholms-kyrkan på apostlarnas Simonis och Judae dag år 1747.

Predikan om trogna arbetare i Guds säd eller Rätta Guds och wårs herras Jesu sänningabud wid tilfället, tå församlingen war tilsammans at kalla sig lärare; hållen i Skeppsholms-kyrkan på apostlarnas Simonis och Judae dag år 1747.

Tyska församlingen i Stockholm anordnar minnesgudstjänst för kejsar Wilhelm I 1888

Tyska församlingen i Stockholm anordnar minnesgudstjänst för kejsar Wilhelm I 1888

Swenska folkets heliga graf

Swenska folkets heliga graf

Några underrättelser om finska nationella församlingen i Stockholm af K.G. Leinberg

Några underrättelser om finska nationella församlingen i Stockholm af K.G. Leinberg

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

"Publication, Angående Gåszar och annat löst Folck, som som under Gudstiensten på Kyrckiogårdarne och andre ställen föröfwa buller och oliud..." 1731

"Publication, Angående Gåszar och annat löst Folck, som som under Gudstiensten på Kyrckiogårdarne och andre ställen föröfwa buller och oliud..." 1731

Kungörelse. Sedan Stadens Drätsel-Commission, för att afhjelpa bristen på allmänna badställen inom hufvudstaden under somarmånaderne, låtit till en början bygga tvenne badsumpar under nya Kungsholmsbron...Stockholm den 30 julii 1842.

Kungörelse. Sedan Stadens Drätsel-Commission, för att afhjelpa bristen på allmänna badställen inom hufvudstaden under somarmånaderne, låtit till en början bygga tvenne badsumpar under nya Kungsholmsbron...Stockholm den 30 julii 1842.

I kyrkan och bönesalen / Claës Lundin

I kyrkan och bönesalen / Claës Lundin

Strödda anteckningar rörande Stockholms Storkyrka / Frans De Brun

Strödda anteckningar rörande Stockholms Storkyrka / Frans De Brun

En holländsk församling i Stockholm

En holländsk församling i Stockholm

Hennes Kongl. May:tz Drottning Christinae åth Tyska Kyrckian i Stockholm den 24. Decembr. Åhr 1647. förlänte, och af Högstsahl. Konung Carl XI. Glorwyrdigst i Åminnelse, den 15. Julii 1675. Allernådigst confirmerade Bref.

Hennes Kongl. May:tz Drottning Christinae åth Tyska Kyrckian i Stockholm den 24. Decembr. Åhr 1647. förlänte, och af Högstsahl. Konung Carl XI. Glorwyrdigst i Åminnelse, den 15. Julii 1675. Allernådigst confirmerade Bref.

Katarina kyrka / [text: Suzanne Lindhagen ; foto Ingrid Johansson]

Katarina kyrka / [text: Suzanne Lindhagen ; foto Ingrid Johansson]

Stenvalvsbro

Stenvalvsbro

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

Karl XI ger order om bildandet av en fransk-luthersk församling i Stockholm 1687

Karl XI ger order om bildandet av en fransk-luthersk församling i Stockholm 1687

Ungsocialist grips för utdelande av flygblad julen 1913 - rapportboken

Ungsocialist grips för utdelande av flygblad julen 1913 - rapportboken

Våldsamma excesser igår vid Pastor Barratts möte. Orgier i religiös extas - pressklipp 1907

Våldsamma excesser igår vid Pastor Barratts möte. Orgier i religiös extas - pressklipp 1907

Handlare försvarar matförsäljning på sabbatsdagen

Handlare försvarar matförsäljning på sabbatsdagen

Beckomberga sjukhus, årsberättelse 1932

Beckomberga sjukhus, årsberättelse 1932

Protester mot kyrkan - i kyrkan

Protester mot kyrkan - i kyrkan

Präster berättar om sina försök att omvända gråkoltar

Präster berättar om sina försök att omvända gråkoltar

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.