Sök

Sökresultat

6 träffar på Fredrik I 1676-1751

Kungliga skandaler på Öfre Ö / Harald Norbelie

Kungliga skandaler på Öfre Ö / Harald Norbelie

Kunglig instruktion om hur präster ska hantera frågan om irrläriga

Kunglig instruktion om hur präster ska hantera frågan om irrläriga

"Berättelse Om En del Dal-Almoges och thes medföljes Sammangaddning och Upror" 1743

"Berättelse Om En del Dal-Almoges och thes medföljes Sammangaddning och Upror" 1743

"Kongl. maj:ts nådige Bref til Öfwer-Ståthållaren och samtelige Landshöfdingarne angående medel til en Evangelisk Kyrkas byggande i Constantinopel och Slafwars utlösen" 1741

"Kongl. maj:ts nådige Bref til Öfwer-Ståthållaren och samtelige Landshöfdingarne angående medel til en Evangelisk Kyrkas byggande i Constantinopel och Slafwars utlösen" 1741

Prästerskapet beordras försöka få Erickssönerna på rätta vägen igen

Prästerskapet beordras försöka få Erickssönerna på rätta vägen igen

Pokal från Kungsholms glasbruk

Pokal från Kungsholms glasbruk

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.