Sök

Sökresultat

92 träffar på Företag

Roddarmadamer ansöker om att få höja taxorna på långa roddresor

Roddarmadamer ansöker om att få höja taxorna på långa roddresor

Svenska flaggans dag 1923

Svenska flaggans dag 1923

Kungörelse, angående the inne i staden warande gators och gränders rensopande inom den 29 i thenne månad: Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 26 augusti 1774

Kungörelse, angående the inne i staden warande gators och gränders rensopande inom den 29 i thenne månad: Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 26 augusti 1774

Motion angående kommunala deklarationsbyråer - Stadsfullmäktige 1971

Motion angående kommunala deklarationsbyråer - Stadsfullmäktige 1971

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående ränstenarnes sopande och sköljande i staden och på malmarne. Gifwen Stockholm den 22 julii 1797.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående ränstenarnes sopande och sköljande i staden och på malmarne. Gifwen Stockholm den 22 julii 1797.

”Förteckning å Medlemmar i Stockholms Telefonförening” 1882

”Förteckning å Medlemmar i Stockholms Telefonförening” 1882

Vällingby Företagens Framtidsstad – broschyr 1952

Vällingby Företagens Framtidsstad – broschyr 1952

Vällingby Centrum 1952

Vällingby Centrum 1952

Tema Hemmet - ”Ett gulligt äldreboende är väl vad omgivningen förväntar sig, men jag inte önskar mig”, skriver Louise 70+

Tema Hemmet - ”Ett gulligt äldreboende är väl vad omgivningen förväntar sig, men jag inte önskar mig”, skriver Louise 70+

Aerotransport "Flygförbindelserna" 1937-38

Aerotransport "Flygförbindelserna" 1937-38

"Bland uteliggare" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Bland uteliggare" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

Splitter ny visa om Utställningen i Stockholm 1897/ af Karl Bussig beväringsman

Splitter ny visa om Utställningen i Stockholm 1897/ af Karl Bussig beväringsman

Den kommunala rösträtten och dess begränsning af Edv. Söderberg

Den kommunala rösträtten och dess begränsning af Edv. Söderberg

C. H. Hasselblads charkuteri

C. H. Hasselblads charkuteri

Konservöppnare från D. Hald och kompani

Konservöppnare från D. Hald och kompani

K. G. Hammarskölds lantbruksredskap

K. G. Hammarskölds lantbruksredskap

Arbetarbostadsbolaget Stockholms arbetarehem : dess förhistoria och utveckling / av Agnes Lagerstedt

Arbetarbostadsbolaget Stockholms arbetarehem : dess förhistoria och utveckling / av Agnes Lagerstedt

Philip Gottschalks optiska bazar

Philip Gottschalks optiska bazar

Kontrakt om lyshållning i Stockholm genom Gaslysnings-aktiebolagets försorg af den 4 juni 1853

Kontrakt om lyshållning i Stockholm genom Gaslysnings-aktiebolagets försorg af den 4 juni 1853

Förslag till inrättande af privatbanker i Stockholm och landsorterne

Förslag till inrättande af privatbanker i Stockholm och landsorterne

Indianer och afrikaner intar Hornsgatan / artikelförfattare: Marianne Tråvén

Indianer och afrikaner intar Hornsgatan / artikelförfattare: Marianne Tråvén

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Tungrodd kollektivtrafik / text: Elisabeth Brenning

Tungrodd kollektivtrafik / text: Elisabeth Brenning

Designarkivet - Stockholms företagsminnen / artikelförfattare: Per Dahl ; bildtexter: David Leidenborg

Designarkivet - Stockholms företagsminnen / artikelförfattare: Per Dahl ; bildtexter: David Leidenborg

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.