Stadshustornet med de tre gyllene kronorna i kvällsljus
Stadshusets torn i kvällsljus, 1926. Foto: Gustaf W:son Cronquist, Stadsmuseet i Stockholm

Stadshuset 100 år

Under 2023 firar Stockholms stadshus 100 år. Besök Stadshuset och utnyttja det som underlag för lektioner i fyra ämnen.

Du som är lärare i Stockholm kan boka en skolvisning och besöka Stadshuset. Under vårterminen 2023 är besöket kostnadsfritt för klasser i årskurs 8 och under höstterminen 2023 för klasser i årskurs 9.

Uppdaterad