Tema: Änglamakerskan

Genom handlingar som rör änglamakerskan Alva Nordberg frågar vi oss varför det fanns änglamakerskor. Och var gick gränsen mellan vanvård och mord? När Stockholm industrialiserades runt år 1900, innan välfärdsstatens framväxt, kunde ytterligare ett barn vara oerhört svårt att klara av för en ensamstående förälder. För högstadiet och gymnasiet.

Här får eleverna kliva ner i Stadsarkivets magasin och höra om fosterhemsvårdens gripande historia, och om änglamakerskan Alva Nordberg som tog emot fosterbarn mot betalning, och där flera dog av undernäring.

Du bokar och hittar mer information om skolvisningen Änglamakerskan på Stockholms stadsarkivs skolsida. 

Stadsarkivets skolvisning på tema ÄnglamakerskanBild: Polisens porträtt av änglamakerskan Alva Nordberg, 1905. Stockholms stadsarkiv

Lektionsförslag för källmaterialet som ingår i skolvisningen Änglamakerskan 

Uppdaterad