En kvinna tittar på sitt nyfödda barn som ligger på hö
Skolplansch: "Ett barn varder oss fött". Stockholms stadsarkiv

En bok i världen 2022 - Tema LIV

Delta med din klass i tävlingen "En bok i världen". Du kan använda material på Stockholmskällan för att jobba med årets tema, LIV.

Stockholms stad anordnar tävlingen En bok i världen. Dina elever hämtar inspiration i litteratur från hela världen och gör en egen bok med text och bild på temat. Temat för läsåret 2022/2023 är LIV. Använd konstverk, föremål, fotografier, texter, filmer, musik, ritningar och kartor från Stockholmskällan i klassens arbete.

Tävlingen är öppen för alla klasser eller grupper i förskoleklass – årskurs 6, grundsärskola samt grupper i modersmål. Personal inom fritidsverksamheten kan delta i tävlingen i samverkan. En jury bedömer och utser vinnare i sex olika kategorier.

Du hittar all information om En bok i världen på Pedagog Stockholm.

Konstverk och föremål

Fotografier

Uppdaterad