Lektionsförslag, särskolan

Här hittar du lektionsförslag för gymnasiesärskolan med utgångspunkt i de förmågor som eleverna ska utveckla enligt läroplanen.

Du som arbetar i särskolan kan använda Stockholmskällan själv som förberedelse, eller tillsammans med eleverna. Du kan själv anpassa uppgifterna för att arbeta med med i helklass, gruppvis eller individuellt. Hör gärna av dig till oss med förslag och synpunkter och berätta hur lektionen fungerar för just dina elever. 

Historia

Med hjälp av Stockholmskällans uppgifter övar eleven följande förmågor i historia:

  • jämföra och reflektera över olika historiska händelser och gestalter
  • reflektera över demokratiska värden
  • värdera information från olika källor
  • använda ämnesspecifika begrepp

Svenska

Med hjälp av Stockholmskällans uppgifter övar eleven följande förmågor i svenska:

  • tala och samtala
  • läsa, förstå och reflektera över texter
  • skriva texter
  • bearbeta innehåll i bilder och film
  • värdera information

Uppdaterad