Källkritik

Här hittar du alla lektionsförslag som tränar eleverna i källkritik, historia, gymnasiet.

Barnarbete under industrialismen

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Tolka en historisk bild - vad berättar den om demokratiseringen?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Ett brev om jultomten och välfärdssamhällets framväxt

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Källkritik med Axel von Fersen, historia gymnasiet

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Källkritik på Slussen, historia gymnasiet

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Varför rösträtt? - olika faktorer till rösträttens införande

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Motioner med visioner - historiska samhällsproblem

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Guida i Gamla stan

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och reflektera över historiebruk. Eleven tränar också källkritisk analys.

Historiebruk i skoldebatten

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och reflektera över historiebruk. Eleven tränar också källkritisk analys.

Jämför kartor - Hur såg Stockholm ut, egentligen?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Hundra år av samhällsutveckling på tre minuter

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Gör film om frihetskämpe - demokratisering och källkritik

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Studera historisk källa om politisk aktör

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Demonstrationsbråk 1902 - olika perspektiv i kampen för rösträtt

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Vem får vara svensk? Analysera nationalistiska argument från tre århundraden

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också historiska teorier och begrepp och källkritisk analys.

Ett föremål berättar om kolonialismen, historia gymnasiet

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Vad berättar ett "arierbevis" om Förintelsen?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och reflektera över historiebruk. Eleven tränar också källkritisk analys.