Lektionsförslag, gymnasiet

Här hittar du lektionsförslag för gymnasiet med utgångspunkt i de förmågor som eleverna ska utveckla i ämnet historia.

För dig som jobbar med elever i gymnasiet fungerar Stockholmskällan både när eleverna jobbar i helklass, gruppvis eller individuellt. Hör gärna av dig till oss med förslag och synpunkter och berätta hur lektionen fungerar för just dina elever. 

Historia

Med hjälp av Stockholmskällans uppgifter övar eleven följande förmågor

Lektionsförslag: historia

Källkritik med Axel von Fersen, historia gymnasiet

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Varför rösträtt? - olika faktorer till rösträttens införande, historia gymnasiet

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Motioner med visioner, historia eller samhällskunskap, gymnasiet

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Historiebruk i skoldebatten

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och reflektera över historiebruk. Eleven tränar också källkritisk analys.

Jämför kartor - Hur såg Stockholm ut, egentligen?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Historiebruk på gator och torg: från Karl XII till Alfons Åberg

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska teorier och begrepp och reflektera över historiebruk.

Demonstrationsbråk 1902 - olika perspektiv i kampen för rösträtt

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Hundra år av samhällsutveckling på tre minuter

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Gör film om frihetskämpe - demokratisering och källkritik

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Analysera historisk källa om politisk aktör

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Svenska

Med hjälp av Stockholmskällans uppgifter övar eleven följande förmågor

Lektionsförslag: svenska

Jobba som Fogelström - skriv en novell till en bild

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla skriftlig framställning och språkriktighet.

Kortskrivning till en bild, svenska, gymnasiet

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla skriftlig framställning och språkriktighet.

Språkhistoria med Bellman - 1700-talssvenska

Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över och kritiskt granska text och att utveckla kunskaper i språkhistoria.

Gör en språkhistorisk tidslinje år 1000-1900

Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över och kritiskt granska text och att utveckla kunskaper i språkhistoria.