Källkritik

Här hittar du alla Stockholmskällans lektionsförslag som tränar eleverna i källkritisk analys.

Källkritik på fabrik

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Barnarbete under industrialismen

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Ett brev om jultomten och välfärdssamhällets framväxt

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att träna källkritisk analys.

Hur vet vi det vi vet om historia?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

10 källkritiska övningar

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Politisk propaganda, historia, svenska, bild åk 7-9

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Varför rösträtt? - olika faktorer till rösträttens införande 

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att träna källkritisk analys.

Tre personer på tre minuter - ett historiskt möte med nyanlända stockholmare

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Jämför kartor - se Stockholm (och kartkonsten) förändras

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Hundra år av samhällsutveckling på tre minuter

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys.

Olika röster - vad hände vid rösträttsdemonstrationen 1902?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys och historiska begrepp.

Guida i Gamla stan

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att reflektera över historiebruk. Eleven tränar också källkritisk analys.

Vad berättar ett "arierbevis" om Förintelsen?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över historiebruk, utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp.

Tolka en historisk bild - vad berättar den om demokratins genombrott?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att träna källkritisk analys.