Lektionsförslag, årskurs 7-9

Här hittar du lektionsförslag för årskurs 7-9 med utgångspunkt i de förmågor som eleverna ska utveckla i ämnet historia.

För dig som jobbar med elever i årskurs 7-9 fungerar Stockholmskällan bäst när eleverna jobbar tillsammans, i helklass eller i grupper. Hör gärna av dig till oss med förslag och synpunkter och berätta hur lektionen fungerar för just dina elever. 

Historia

Med hjälp av Stockholmskällans uppgifter övar eleven följande förmågor i historia:

 

Lektionsförslag: historia

Hur vet vi det vi vet om historia?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

10 källkritiska övningar

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Politisk propaganda, historia

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Varför rösträtt? - olika faktorer till rösträttens införande 

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att träna källkritisk analys.

Tre personer på tre minuter - ett historiskt möte med nyanlända stockholmare

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Jämför kartor - se Stockholm (och kartkonsten) förändras

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Historiebruk på gator och torg: Från Karl XII:s torg till Alfons Åbergs gata

Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över historiebruk, utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp.

Hundra år av samhällsutveckling på tre minuter

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys.

Demonstrationsbråk 1902 - olika perspektiv i kampen för rösträtt

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys och historiska begrepp.

Svenska

Med hjälp av Stockholmskällans uppgifter övar eleven följande förmågor i svenska:

Lektionsförslag: svenska

Hur vet vi det vi vet om historia?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text, i det här fallet en bild.

10 källkritiska övningar

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation, informationssökning och källkritik och att läsa och analysera text

Politisk propaganda, historia

Uppgiften ger eleven förutsättningar att läsa och analysera text och informationssökning och källkritik.

Kortskrivning till en bild

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text, i det här fallet en bild.

Skriv en novell till en bild

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla skriftlig kommunikation och att anpassa språket efter genre. Dessutom tränar eleven språkliga strukturer och normer.

Jobba som Fogelström -skriv en historisk novell till en bild

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla skriftlig kommunikation och att anpassa språket efter genre. Dessutom tränar eleven språkliga strukturer och normer.

Skriv ett argumenterande brev till tomten

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven på att anpassa språket och följa språkliga strukturer och normer.

Språkhistoria med Bellman - 1700-talssvenska

Uppgiften ger eleven förutsättningar att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven språkliga strukturer och normer och källkritik.

Gör en språkhistorisk tidslinje år 1000-1900

Uppgiften ger eleven förutsättningar att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven språkliga strukturer och normer.

Illustrera en Stockholmsskildring 

Uppgiften ger eleven förutsättningar läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven på att anpassa språket, genom att få text och bild att samspela.

Bild

Med hjälp av Stockholmskällans uppgifter övar eleven följande förmåga i bild:

Lektionsförslag: bild

Bildanalys, bild åk 4-9

Uppgiften ger eleven förutsättningar att träna sig i att analysera bilder.

Politisk propaganda, historia, svenska, bild åk 7-9

Uppgiften ger eleven förutsättningar att träna sig i att analysera bilder.

Kliv in i historien - historisk green screen, bild 4-9

Uppgiften ger eleven förutsättningar att skapa bild med digitala tekniker och uttrycka budskap i bilder.

Stop motion-animera en historia med historiska bilder, bild 4-9

Uppgiften ger eleven förutsättningar att skapa bild med digitala tekniker och uttrycka budskap i bilder.