Källkritik

Här hittar du alla lektioner som tränar elevernas förmåga i källkritisk analys, historia, åk 4-6.

Källkritik med Tre kronor 

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Hur vet vi det vi vet om historia?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Barnens rösträtt - Hvarför skola barnen vänta?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiebruk. Eleven tränar också källkritisk analys.

Från leverstuvning till kebabgryta

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Vädersolstavlan - Stockholm på Gustav Vasas tid

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Jämför kartor - En resa i tiden, om din egen plats och Gamla stan

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Hundra år av samhällsutveckling på tre minuter

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys.