Lektionsförslag, årskurs 4-6

Här hittar du lektionsförslag för årskurs 4-6 med utgångspunkt i de förmågor som eleverna ska utveckla i ämnet historia, svenska och bild.

För dig som jobbar med elever i årskurs 4-6 fungerar Stockholmskällan bäst när eleverna jobbar tillsammans, i helklass eller i grupper. Hör gärna av dig till Stockholmskällans redaktion med förslag och synpunkter och berätta hur lektionen fungerar för just dina elever.

Ämnesövergripande temaarbete

Välkommen till min plats - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid

Ett tema som utgår ifrån bekanta platser i skolans närområde och som inkluderar flera olika ämnen såsom historia, svenska, geografi och samhällskunskap. 

Historia

Med hjälp av Stockholmskällans uppgifter övar eleven följande förmågor i historia:

 

Lektionsförslag: historia

Hur vet vi det vi vet om historia?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text, i det här fallet en bild.

Barnens rösträtt - Hvarför skola barnen vänta?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiebruk. Eleven tränar också källkritisk analys.

Från leverstuvning till kebabgryta

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Vädersolstavlan - Stockholm under Vasas tid

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Jämför kartor - En resa i tiden, om din egen plats och Gamla stan

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Från Karl XII:s torg till Alfons Åbergs gata - Historiebruk på gator och torg

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska begrepp och reflektera över historiebruk.

Hundra år av samhällsutveckling på tre minuter

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys.

Svenska

Med hjälp av Stockholmskällans uppgifter övar eleven följande förmågor i svenska:

Lektionsförslag: svenska

Hur vet vi det vi vet om historia?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text, i det här fallet en bild.

Barnens rösträtt - Hvarför skola barnen vänta?

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation. Dessutom tränar eleven på att anpassa språket och följa språkliga strukturer och normer.

Kortskrivning till en bild

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text, i det här fallet en bild.

Skriv ett argumenterande brev till tomten

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven på att anpassa språket och följa språkliga strukturer och normer.

Illustrera en Stockholmsskildring 
Uppgiften ger eleven förutsättningar läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven på att anpassa språket, genom att få text och bild att samspela.

Bild

Med hjälp av Stockholmskällans uppgifter övar eleven följande förmåga i bild:

Lektioner: bild

Bildanalys, bild åk 4-9

Uppgiften ger eleven förutsättningar att träna sig i att analysera bilder.

Kliv in i historien - historisk green screen, bild 4-9

Uppgiften ger eleven förutsättningar att skapa bild med digitala tekniker och uttrycka budskap i bilder.

Stop motion-animera en historia med historiska bilder, bild 4-9

Uppgiften ger eleven förutsättningar att skapa bild med digitala tekniker och uttrycka budskap i bilder.