Lektionsförslag grundsärskolan: Kortskrivning till en bild

Kortskrivning till en bild

Sätt fart på fantasin med hjälp av en enda bild och ett gäng korta skrivuppgifter. "En bild säger mer än tusen ord" heter det, men i den här uppgiften är det tvärtom. Utgå från en enda bild, skriv och beskriv sedan många olika saker utifrån den.

Till dig som är lärare

Lektionsförslag i svenska, grundsärskolan

I den här uppgiften tränar eleverna:

 • tala och samtala

 • skriva texter

 • bearbeta innehåll i bilder och film

Kortskrivningen är anspråkslös och behöver varken sparas eller bli bedömd. Poängen är att väcka fantasin och ge idéer som eleven kan arbeta vidare med. Den här uppgiften kan fungera som övningsuppgift för att eleverna ska komma igång med att skriva en lite längre berättelse utifrån en bild.

Till övningen finns flera skrivuppgifter med frågor och förslag på bilder att utgå ifrån. Eleverna kan arbeta med uppgifterna enskilt, i mindre grupper eller i helklass under din ledning. Övningen går bra att göra muntligt också.

Förberedelser

 Miniatyr av dokumentet Elevinstruktion

Instruktioner

 • Ge eleverna bilden de ska arbeta med.
 • Ge dem ett skrivuppdrag i taget. De får arbeta med varje skrivuppgift en kort stund, kanske bara två eller fem minuter.
 • När alla skrivuppgifterna är gjorda kan eleverna läsa upp vad de skrivit under respektive uppgift.

Elevmaterial

Uppgift - Skriv i två minuter om...

 1. Vad tänker du på när du ser bilden?
  Vad känner du när du ser bilden?

 2. Beskriv bilden med ord, så noggrant du kan.
  "På bilden syns en..."
  "Den står bredvid..."
  "Till vänster finns..."

 3. Vem är huvudpersonen i bilden, tycker du?

 4. Låtsas att det är en film som någon har pausat. Vad hände när bilden "frystes"

 5. Låtsas att du kan se det som finns utanför bilden. Berätta vad som finns runtomkring!

 6. Låtsas att det går förbi en person i bilden. Berätta vem det är!
  Vart är personen på väg?

 7. Skriv en kort berättelse utifrån din bild. Välj berättarperspektiv - genom vems ögon tittar vi?
  En person?
  En byggnad?
  Ett föremål?
  Annat förslag?

Uppdaterad