Förskoleklass: Vad ritar du på din skattkarta?

Vad ritar du på din skattkarta?

Använd kartor från Stockholmskällan för att tillsammans med barnen undersöka och teckna hur deras närområde ser ut och har förändrats.

Till dig som är lärare

Lektionsförslag i svenska, SO och bild, förskoleklass

I den här uppgiften tränar eleverna:

  • kommunicera i tal och skrift
  • uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer
  • tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck

Kartor kan se ut på olika sätt – det beror på vad du vill att den ska berätta. Idag visar kartorna bara byggnader och miljöer som är fasta, men på 1600-talet gick det bra att rita in skepp och fartyg också. Kartan är ett konstverk. Bläddra bland Stockholmskällans kartor och se med egna ögon.

Att jobba med kartan är att arbeta med rummet och att undersöka platsen. Låt de historiska kartorna fungera som inspiration för egna skattkartor. Varför inte skulptera ett eget landskap i lera, sedan?

Karta över hela Stockholm, troligen ritad 1642.

Karta över hela Stockholm, troligen ritad 1642.

I Kungliga bibliotekets arkiv samlingar finns den här lilla kartan bevarad. Den är 35 centimeter hög och 57 centimeter bred. Hans Hansson studerade kartan 1953 och hans b…

Det här är ett förslag på ett pedagogiskt upplägg för förskoleklassen, men fungerar också att använda som lektionsförslag för övriga grundskolan.