Förskoleklassen: Hur har det sett ut här?

Hur har det sett ut här?

Undersök tillsammans med barnen vad som har funnits tidigare på platsen där förskolan ligger idag. Använd bildkonst och fotografier från Stockholmskällan för att upptäcka hur barnens närområde har förändrats.

Till dig som är lärare

Lektionsförslag i SO och svenska, förskoleklass

I den här uppgiften tränar eleverna:

  • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang
  • undersöka naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider

1. Hur beskriver barnen sin närmiljö?

Diskutera med barnen vad som finns kring skolan idag.

  • Vad heter platsen? Varifrån har platsen fått sitt namn? Vad heter kvarteren i området där skolan ligger eller där eleverna bor?
  • Hur ser det ut kring skolan?

2. Vad har funnits på platsen tidigare?

Använd Stockholmskällan för att ta reda på vad som funnits på platsen tidigare. Du kan söka efter bilder från platsen på två sätt: 1) Använd platsens namn som sökord, i rutan överst på sidan, eller 2) Aktivera platstjänster på lärplattan och tryck på knappen "Visa vad som finns nära mig". Visa en eller ett par bilder som visar hur platsen har sett ut. Diskutera med barnen på vilket sätt platsen har förändrats.

  • Har skolan alltid legat på platsen? Hur har det sett ut på platsen tidigare?
  • Går det att känna igen något i bilden som finns kvar idag?
  • Hur kommer det sig att platsen har förändrats?

3. Hjälper kartan oss att hitta?

Om du tror att barnen är mogna för det kan du försöka använda kartan till hjälp för att navigera i omgivningen. Visa Stockholmskällans karta och hjälp barnen att orientera sig. Går det att förstå varifrån bilden av den historiska platsen kommer? 

Det här är ett förslag på ett pedagogiskt upplägg för förskoleklassen, men fungerar också att använda som lektionsförslag för övrigagrundskolan.

Exempel: Platsen runt skolorna i Tensta

Så här har det sett ut tidigare på platsen strax intill där Elinsborgsskolan, Hjulstaskolan och Hyllingeskolan i Tensta ligger idag.
Stora Tensta gård har givit namn till området. Fram till slutet av 1960-talet var detta landsbygd. Dagens bostadshus ligger på det som tidigare var jordbruksmark. Under lång tid fungerade Järvafältet som övningsområde för militären. 

Vy mot Stora Tensta gård från öster.

Vy mot Stora Tensta gård från öster.

Den gamla gården låg på den plats som idag år 2016 är platsen för kvarteret Stora Tensta vid Stora Tenstagränd.

Köket i Stora Tensta, hus 29 A

Köket i Stora Tensta, hus 29 A

Flerbostadshus i Tensta byggs.

Flerbostadshus i Tensta byggs.