Förskoleklassen: bredda temat med historiska bilder

Bredda temat med historiska bilder

Vad jobbar ni med för tema just nu? Gör en sökning i Stockholmskällan och se om du hittar en bild som passar in i arbetet.

I Stockholmskällan finns mer än 20 000 fotografier och över 800 konstverk. Dessutom hittar du nästan 500 föremål i databasen.

Du söker enkelt reda på källmaterial genom att skriva in ett sökord i rutan överst på sidan. Du kan sedan filtrera sökresultatet och välja att bara visa fotografier eller bildkonst, till exempel.

Det här är ett förslag på ett pedagogiskt upplägg för förskoleklassen, men fungerar också att använda som lektionsförslag för övriga grundskolan.