Tidslinje över demokratins genombrott i Sverige
Tidslinje över demokratins genombrott i Sverige. Stockholmskällans redaktion.

Tidslinje över demokratins genombrott i Sverige

Demokratins genombrott i Sverige bestod av många olika händelser, större och mindre. I den här uppgiften ska eleverna placera ut dem i kronologisk ordning på tidslinjen. På köpet får du fina diskussioner - hur stor roll spelade det att kvinnor fick studera på universitet? Och varför fick våra grannländer rösträtt före oss?

Till dig som är lärare

Lektionsförslag i historia

I den här uppgiften tränar eleverna:

  • historisk referensram
  • historiebruk

Tidslinjen har 21 årtal utplacerade, mellan 1858 – året då kvinnor över 25 kan ansöka i domstol om att bli myndiga – till 1921 då det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt genomförs. Händelserna på tidslinjen ingår också i Historiskt Magasin: Demokratins genombrott.

Till tidslinjen hör också 21 kort med beskrivningar av händelser som på olika sätt utgör delar av demokratins genombrott i Sverige.

  • Låt eleverna samarbeta i grupper för att placera ut korten med händelser. Resonemangen om i vilken ordning olika saker skedde kan fungera både som uppstart och avslutning på ett arbetsområde.
  • 2018-2021 uppmärksammar bland annat riksdagen demokratins 100-årsjubileum. Låt eleverna reflektera över hur vi använder och talar om vår demokratis historia.
  • Du kan själv ändra svårighetsgraden genom att själv placera ut kort på tidslinjen, som ”givna”.
  • Klicka på bilderna för att öppna tidslinjen och korten som ska placeras ut. Skriv ut dem i förväg, helst i färg på enkelsidig A3. Klipp isär korten och dela ut.
  • Källor som ligger till grund för korten står i tema-artikeln Vägen mot Demokrati och i listan på källmaterial. Svar finns i lärarhandledningen.

Lärarhandledning demokratins tidslinje mini.jpg Tidslinjen miniatyr.jpg Tema Vägen mot demokrati.jpg

Uppdaterad