Lektionsförslag gymnasiet: Olika röster - för eller mot rösträtt 1902
Kollage: Tidningsillustration över rösträttsdemonstrationerna på Jakobs torg 20 april 1902. Okänd konstnär, Stockholm-tidningen, Stockholms stadsarkiv. Pamfletten "De första riksbekanta, gräsliga Gatustriderna i Stockholm mellan mellan polisen och folket angående allmän rösträtts införande. Okänd författare, Stockholms stadsarkiv.

Lektion: Rösträttsdemonstration ur olika perspektiv

Våren 1902 hölls flera demonstrationer för allmän rösträtt i Stockholm. Ibland blev det bråkigt och våldsamt, och polisen fick ingripa. Här har vi en händelse som finns beskriven i flera olika källor. Men vilken ska vi tro på när de inte stämmer överens?

Till dig som är lärare

Lektionsförslag i historia

I den här uppgiften tränar eleverna:

 • tolkningar och perspektiv
 • historisk referensram
 • källkritik

Materialet som berättar om våldsamheterna vid rösträttsdemonstrationen i Stockholm i april 1902 finns på sidorna 14-15 i Historiskt Magasin: Demokratins genombrott, och längre ned på den här sidan.

Kopiera texten och länkarna till ett word-dokument om du vill redigera lektionen. Låt eleverna resonera och besvara frågorna under din ledning, i helklass eller i grupper. 

Det är möjligt att dela upp källmaterialet mellan eleverna och låta dem läsa in sig på en version av händelserna. Bilda sedan grupper där eleverna får redogöra för sina respektive versioner. På så sätt kan de olika perspektiven framträda ännu tydligare. 

I Stockholmskällans tema Vägen mot demokrati finns mer material om rösträttsrörelsen och kampen för allmän och lika rösträtt.

Utsnitt ur texterna finns renskrivna och sammanställda som pdf så att de olika källornas beskrivningar av händelserna kan läsas parallellt.

Elevmaterial

Söndagen den 20 april 1902 hade polisen gett tillstånd för ett offentligt möte om rösträtten vid Lilljansskogen. Demonstranterna fick spela musik och vifta med flaggor under själva mötet, men inte när de gick dit eller hem. 

När mötet var slut vandrade tusentals åhörare genom Stockholms gator. Det blev en våldsam sammandrabbning mellan polisen och demonstranterna. Men vad hände egentligen, och går det att säga vems fel det var?

 • Efter våldsamheterna publicerade Stockholms-Tidningen en teckning över rösträttsdemonstrationen där bråket började.
 • Några dagar senare skriver Svenska Dagbladet en redogörelse för vad som hände. Redogörelsen är en sammanfattning av polisens rapport över händelsen.
 • En anonym författare gav också ut ett tryckt häfte om "de gräsliga gatustriderna".
Från gårdagens demonstration. På Jakobstorg - tidningsillustration 1902

Från gårdagens demonstration. På Jakobstorg - tidningsillustration 1902

Söndagen den 20 april 1902 hölls en stor rösträttsdemonstration med uppåt 30 000 deltagare. Bråk med polisen uppstod och flera demonstranter greps. En hel del människor sårades av…

Uppgift 1 - Vem säger vad?

 1. Titta på bilden, läs igenom tidningsartikeln och häftet om demonstrationerna.

  Sammanfatta i korta punkter hur händelserna beskrivs.
  - Hur började bråket mellan polis och demonstranter, och varför?
  - Vem har ansvar för att det blev bråk?

 2. Jämför hur de beskriver händelserna:
  - vad är likt?
  - vad är olikt?

 3. Vilka röster hörs i de olika källorna?
  - olika politisk uppfattning?
  - olika maktposition i samhället?
  - kommer alla parter till tals?

Uppgift 2 - Vad hände egentligen?

 1. Skriv en saklig redogörelse för vad som hände under demonstrationerna för allmän rösträtt 1902. 
  - beskriv och förklara händelserna ur de olika aktörernas perspektiv 
  - utgå bara från det som står i de olika källorna

  Använd information ur flera källor för att låta flera röster komma till tals