Kollage av  tidningsklipp och fotografier som föreställer Ann Margret Holmgren och Carl Lindhagen
Kollage: Harald Holmqvist i Nya Dagligt Allehanda 1913, Stockholms stadsarkiv. Ann Margret Holmgren, okänd fotograf, Stadsmuseet i Stockholm. Carl Lindhagen, okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv.

Lektionsförslag: Argumentationsanalys, för och emot rösträtt

I det här lektionsförslaget analyserar eleverna argument både för och emot allmän rösträtt mellan 1890 och 1921, utifrån källmaterial på Stockholmskällan och i Historiskt Magasin: Demokratins rösträtt.

Till dig som är lärare

Den här uppgiften utgår från historiska argument för och emot allmän rösträtt. Källmaterialet finns digitalt på Stockholmskällan och i Historiskt Magasin: Demokratins genombrott, på sidorna 12-13, 21, 24-27 och 30-31. Du kan också ta del av innehållet och ytterligare material på Stockholmskällan i temat Vägen mot demokrati.

Vägen mot demokrati.png

Låt eleverna jobba med uppgifterna i par eller smågrupper. Avsluta med gemensam diskussion i klassen.

Till dig som är elev

Läs sidorna 12-13, 21, 24-27 och 31-32 om historika argument för och mot allmän rösträtt i Historiskt Magasin: Demokratins genombrott. Du hittar alla källorna under de historiska citaten.

1. Fundera:

  • Vilka likheter och skillnader finns mellan argumenten och sätten att resonera om rösträtt?
  • Vilka retoriska knep använder debattörerna?

2. Formulera motargument till de här argumenten: