Pedagogisk handledning,  förskoleklassen

Här hittar du förslag på hur du kan arbeta med historiskt källmaterial tillsammans med barnen i förskoleklass.

Du som arbetar i förskoleklass kan använda Stockholmskällan själv, för egen förberedelse, eller tillsammans med barnen. Hör gärna av dig till Stockholmskällans redaktion med förslag och synpunkter och berätta hur ni arbetar på din förskola.

Barnen tränar sin förmåga att:

  • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
    skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  • samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar och åsikter
  • tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  • undersöka naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider

Ur Lgr 11, Läroplan för förskoleklassen