Pedagogisk handledning,  förskolan (4-6 år)

Här hittar du förslag på hur du kan arbeta med historiskt källmaterial tillsammans med barnen i förskolan.

Du som arbetar i förskolan kan använda Stockholmskällan själv, för egen förberedelse, eller tillsammans med barnen. Hör gärna av dig till Stockholmskällans redaktion med förslag och synpunkter och berätta hur ni arbetar på din förskola.

Barnen tränar sin förmåga att:

  • tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
  • utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
  • utvecklar sin förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Ur Lpfö -18, Läroplan för förskolan

Uppdaterad