Lektionstips om människor som påverkat historien

Här hittar du lektionsförslag och tips på historiska källmaterial för gymnasiet som rör människor som påverkat historien i Sverige.

Lektionstips om människors roll i historien